Nyheter

Storebrand Nordic Real Estate Fund gör sitt första förvärv i Sverige

I en betydelsefull milstolpe för sin expansion i Norden, har Storebrand Nordic Real Estate Fund (SNRE) framgångsrikt förvärvat en logistikanläggning i Sverige. Detta första steg lägger grunden för Storebrands strategiska tillväxt inom fastighetssektorn över hela Norden.

– Investeringen är en lysande start, helt i linje med SNREs core plus-strategi. Den signalerar början på vårt pan-nordiska investeringsprogram, och vi är väl positionerade för att accelerera investeringarna i takt med att marknaden utvecklas, säger Henrik Bastman, fondförvaltare för Storebrand Nordic Real Estate Fund.

SNRE bygger på en nordisk core plus-strategi, som geografiskt omfattar Sverige, Norge, Danmark och Finland. Strategin, som inkluderar ett multisektoriellt tillvägagångssätt, fokuserar för närvarande primärt på logistik- och bostadssektorerna. SNRE utvärderar också selektivt investeringar i kontor i huvudstadsregionerna.

Investeringsbesluten styrs av faktorer såsom initial yield, utsikter för hyrestillväxt, långsiktiga strukturella teman och hållbarhetsaspekter. Den nordiska core plus-strategin bygger på Storebrands långa och ledande erfarenhet av nationellt inriktade fastighetsinvesteringar i Norge, Sverige och Danmark.

– Den nyligen förvärvade fastigheten exemplifierar Storebrands åtagande att investera i tillgångar som erbjuder hållbart långsiktiga värden. Belägen på en strategisk plats i det nordiska regionala transportnätverket, uppfyller anläggningen SNREs strikta investerings- och hållbarhetskriterier.

– Vi är engagerade i att förbättra tillgångens ESG-profil, eftersom vi är övertygade om att detta bidrar till att förbättra den riskjusterade avkastningen över tid. Byggnaden är certifierad enligt Miljöbyggnad Silver, har energiklass B och solpaneler installeras nu på taket, avslutar Bastman.

Fastigheten tillträds i mars 2024, med Roschier, Svalner och WSP som rådgivare till Storebrand under transaktionen.

Fastigheten, Väghyveln 5, belägen i logistikområdet Pilängen i Örebro, färdigställdes 2023 av den ledande logistikutvecklaren Logistic Contractor. Med en uthyrningsbar yta på 9 600 kvm är den uthyrd på ett 12-årigt hyresavtal till VWR International. Framstående egenskaper inkluderar exceptionell golvbärighet och takhöjd, en Autostore-automationsanläggning och en outnyttjad byggrätt.

Storebrand Real Estate förvaltar en fastighetsportfölj värd €8 miljarder, bestående av 250 fastigheter och mer än 2 miljoner kvm uthyrningsbar yta. Fastighetsteamet består av fler än 70 personer, spridda över Norden.