Nyheter

Piteås landmärke renoveras

– Stadshuset har fungerat väl under mer än 50 år, och varit ett nav i Piteås utveckling över tid. Men de tekniska installationerna behöver uppgraderas, och då har vi passat på att fräscha upp ytskikt både exeriört och inne i byggnaden, säger Mats Bergh, projektchef för Fastigheter hos Piteå kommun. 

Under våren 2024 ska en deletapp i renoveringen av det klassiska stadshuset i Piteå stå färdig. Den mångåriga renoveringen sker med utgångspunkt från att bibehålla den tidstypiska utformningen av arkitekten Göte Lundström från slutet av 1960-talet. För att få struktur på denna ambtion har särskilt gestaltningsprogram tagits fram som följts under renoveringsarbetet och som handlat om estetisk utformning och färgsättning mm. 

Piteå i Norrbotten är en väsentlig del i det norrländska ”tillväxtrally” som uppmärksammats de senaste åren. Norrland växer så det knakar, och Piteå är inget undantag. Helt nya bostadsområden med närhet till både stadsmiljö och natur uppförs, vilket medför nya gång-och cykelvägar och ny övrig infrastruktur.

Några exempel från raden av nya bostadsområden som uppförs är Ljungheden i Bergsviken och Strömnäsbacken.

Även centralt i Piteå byggs det för ökad service och boende och här kan nämnas området Löjan som är tänkt att bli en mix av umgängesytor och attraktiva bostäder. En utbyggd stadsnära skola planeras inom ramen för ”Christinaprojektet”. 

Som ett led i utbyggnad och modernisering av stadsmiljön, genomgår också Piteå Stadshus en mångårig renovering. Målet är förstås att fortsätta erbjuda en attraktiv arbets- och mötesplats och som ska fungera de kommande decennierna. De olika etapperna med planläggning och genomförande har pågått i ungefär ett decennium och där ett flertal byggaktörer varit inblandande. 

Ett landmärke i Piteå 

Piteå Stadshus uppfördes 1968–1969 med arktekten Göte Lundström som ansvarig för utformningen. Det som utmärker byggnaden är de låga, tämligen enkla och funktionella huskroppas som sträcktes ut horisontellt. Det som i viss mån avviker och väcker uppmärksamhet i lokalen är Sessionssalen, som ”reser sig mot skyn” och har sin plats i Stadshusets sydvästra hörn. 

– Det som i vår ska bli klart handlar om färdigställande av exteriöra och interiöra ytskikt, vilket också inkluderat foajén, som under tiden varit flyttad till annan plats. Renoveringsarbetet i sin helhet har fungerat väldigt väl, fortsätter Mats Bergh.  

Att eftersträva att bevara offentliga byggnader med hög igenkänning blir ett allt mer attraktivt alternativ när hela samhället rör sig mot ett hållbart byggande. Piteå Stadshus är en del i en kommunal strategi för Piteå som handlar om hållbart och klimatoptimering. Det är också viktigt att ha hög kvalitet på mötesplatser, som blir ett allt viktigare inslag när handel och service sker allt mer via nätbaserade tjänster. 

– Piteå Stadshus är en viktig mötesplats för både pitebor och besökare. Det ska vara attraktivt att både jobba och besöka byggnaden. Samtidigt har Stadshuset sin givna plats som landmärke för Piteå, och därför är det viktigt att byggnaden får bibehålla sin karaktär, avslutar Mats Bergh.

FAKTA:

Beställare: Piteå kommun 

Arkitekt: Norconsult Sverige AB 

Byggentreprenör: Peab Sverige AB