Nyheter

Umeå bygger: Nya bostäder på Hamrinsberget

Fastighetsbolaget Gazette som ägs av Balticgruppen och VK Media är nu igång med Lasarettsbacken 5 på Hamrinsberget i Universitetsstaden. I denna del av Umeå finns Norrlands universitetssjukhus, Umeå universitet, SLU och Uminova Science Park. Det aktuella projektet innebär att ett betydande antal bostäder tillförs stadsdelen.

Byggets startade i januari 2023 och beräknas vara klart i december 2024.

Universitetsstaden är ett stort arbetsplatsområde där drygt 12 000 människor arbetar och över 40 000 vistas varje dag. Umeå universitet, kommunen och Region Västerbotten har från första början varit mycket positiva till att stadsdelen får fler bostäder.

– Vi bygger på Hamrinsberget för att behålla och förvalta bostadshusen långsiktigt, säger David Carlsson, vd och koncernchef för Balticgruppen. Idag finns det väldigt få bostäder i Universitetsstaden. Vårt projekt bidrar till en mer komplett stadsdel, med bättre service, fler som rör sig där inte bara dagtid och ökad trygghet.

Bostäderna kommer att utgöras av ettor, tvåor och treor. Målgruppen är bland annat doktorander och gästforskare. Detaljplan för etapp 1 som gäller Lasarettsbacken 5 fanns sedan tidigare, och nu pågår detaljplanearbete för följande etapper, där Balticgruppen planerar att bygga i egen regi.

– Vi jobbar samtidigt för att knyta ihop Universitetsstaden och Östra station. Umeå kännetecknas ju av två järnvägsstationer. Vi ser framför oss att Umeå växer till 200 000 invånare kring år 2050 genom hållbar tillväxt och målet är att östra delarna med Universitetsstaden/Östra station och stadens centrum närmar sig varandra och smälter samman, fortsätter David Carlsson.

Byggentreprenör för etapp 1 på Hamrinsberget är OF Bygg AB.

Arbetet har upphandlats som en totalentreprenad, och den genomförs i samverkan med byggherren.

Projektet har fokus på miljö och ombyggnaden är ett fint exempel på återbruk av framför allt stommen. De vitt skilda karaktärerna på byggproduktionerna – ombyggnad och nybyggnad – återspeglas i den organisation som OF Bygg har satt upp för projektet.

– Återbruk är helt i linje med trenderna nu och med den hållbarhetsinriktning vi sedan tidigare har tillsammans med Balticgruppen, säger Fredrik Åkerlund, projektchef hos OF Bygg. Betongstommen på det befintliga huset kommer att återanvändas. Trapphuset och entrén som är tidstypiska kommer att behållas. För att höja energiprestanda tilläggsisoleras fasaderna med 120 mm isolering och vi sätter in nya fönster.

Fasaderna kommer att se ut som förr, med undantag av att lägenheterna förses med balkonger. Modern ventilation och ny styr bidrar till att sänka energianvändningen.

– Vi är glada att kunna bidra till att förverkliga Balticgruppens planer för området och bland annat få fram nya hyreslägenheter. Genom att det blir lägenheter även i det befintliga huset får vem som helst möjlighet att söka bostad där och få tillträde till en av stadens bästa utsikter. Vi nämner gärna Balticgruppen som en aktör med långsiktig och ansvarsfull planering, avslutar Fredrik Åkerlund.

FAKTA

Tidplan: januari 2023 – december 2024

Byggherre: Fastighetsbolaget Gazette AB (Balticgruppen/VK Media)

Totalentreprenör: OF Bygg AB

Arkitekt: LINK Arkitektur AB

Kostnad: 285 Mkr