Nyheter

Så skyddar du fasader mot klotter

Klotter i offentliga miljöer fortsätter att öka. Det finns dock sätt att motverka och minska effekterna av klotter.

Det allmänna rådet till den som drabbas av klotter på till exempel sin fastighet är att omgående avlägsna det, inte bara för att klotter är vanprydande utan för att klotter lockar ännu mer klotter och att det ytterst drabbar ekonomiskt genom förslumning och vantrivsel. 

Rådet är också att skydda utsatta ytor med klotterskydd för att underlätta framtida rengöring.

  Att rengöra en nerklottrad yta kan kosta fem gånger så mycket som ett klotterskydd, säger William Stomilovic, vd för Trion Tensid AB, ett företag som har tillverkat ”prestationskemikalier” i 40 år.

Måla inte över klotter

Snabb sanering är enda sättet när problemet väl uppstått.

Man ska inte måla över klottret, det kan täppa till ytor som behöver andas till exempel tegel och betong.

Saneringen kräver starka kemikalier som ändå skonar ytan, miljön och användaren. Man talar om miljöanpassade lösningsmedel med tensider som löser upp färgen och sedan tvättas bort med högtryckstvätt.

Det förebyggande skydd som kan läggas på är ett vaxbaserat klotterskydd som gör det möjligt att avlägsna klottret med hetvatten. Medlet kan också förses med pigment med olika nyanser för att skapa en trivsammare miljö i till exempel gångtunnlar.

– Vi utvecklar och tillverkar produkter för klottersanering, klotterskydd, fasadtvätt, impregnering samt allmän rengöring. När det gäller hantering av klotter går det under gruppen AGS, antigraffiti system. Fasadtvätt och impregnering går under BPS, building protection system och allmän rengöring under TCS, tensid cleaning system. 

Stor exportvara

Företaget startades 1983, har nio anställda och omsätter 35 miljoner kronor.

Merparten av produkterna tillverkas i Sverige i den egna fabriken i Uppsala.

Av produktionen gäller bortemot 80 procent klotterhantering. Försäljningen går till 40 procent till svenska kunder i form av fastighetsbolag, byggföretag, kommuner och saneringsföretag. 60 procent går på export, främst inom Europa men i ökande grad även till USA. 

– Klottret har ökat ganska radikalt i de flesta europeiska länder utom i England där man satt upp övervakningskameror och har infört hårda straff. Många av oss trodde att det skulle minska när ungdomar fick andra intressen att ägna sig åt, men så har det inte blivit, avslutar William Stomilovic.