Nyheter

Ett 2024 med vändning i sikte

”Det är fortsatt många negativa makroindikationer men tittar man efter positiva tecken så finns det fler indikationer på en vändning idag än man kunde se under det förra kvartalet.”

Det skriver Beijer Byggmaterial i sin senaste branschrapport.

Förbättrad konjunktur i andra europeiska länder och en stabilisering av räntan är positiva signaler som indikerar att renoveringsmarknaden har möjlighet att vända upp under andra halvåret 2024, vilket skapar en successiv återhämtning och att 2024 har en vändning i sikte.

Enligt Beijer Byggmaterials branschrapport kommer det dröja innan fastighetsinvesteringar och nybyggnationen kommer tillbaka till normala nivåer vilket gör att ROT-marknaden därmed kommer att spela en allt viktigare roll kommande år.

Det bekräftas också i höstens hantverkarbarometer där 80% av hantverkarna uppgav att ROT-avdraget är av stor eller mycket stor betydelse för deras affär.

– Ett förstärkt ROT-avdrag, en bottnad ränta, stabila energipriser och mönster som signalerar en kommande ökad aktivitet inom byggmarknaden – tillsammans med god tillgänglighet av entreprenörer, anser vi ger ett utmärkt läge för många, både privatpersoner, fastighetsägare och industri att starta upp tidigare inbromsade eller framskjutna projekt. Det är helt enkelt ett bra tillfälle att starta upp ett byggprojekt i nuvarande marknadssituation, säger kategori & inköpsdirektör Peter Sjöström, Beijer Byggmaterial.

Beijer gjort flera stora investeringar under året:

Ett skräddarsytt centrallager i Eskilstuna, nyöppnade filialer och utveckling av tekniska och digitala områden – inte minst inom miljö och hållbarhet skapar möjligheter för både små och stora kunder att göra lönsamma affärer, driva effektivitet och ökad digitalisering samt möta ökande krav från beställare, bland annat gällande hållbarhetsområdet.

Tillgänglighet och prisutveckling

Tillgängligheten förväntas fortsatt vara god gällande i princip alla kategorier samt en relativt stabil prisutveckling under det andra kvartalet i år jämfört med samma period i fjol. Undantaget till detta är rörelser uppåt i prisutvecklingen för de mer råvarutunga kategorierna som trä, cement och stål, vilket också kommer att bli tydligt när vi ser indexutfallen för det andra kvartalet.

Bedömningen är att det till stor del beror på att många producenter valt att begränsa sin produktion för att möta en förväntad lägre efterfråga, i kombination med effekterna av en kraftig inflation i många länder.

– De potentiella riskerna vi ser är framför allt kopplade till att våra leverantörer missbedömer sina begränsningar i produktionen eller de importvolymer de köper, säsongsförsäljningen och konflikten som sker i Röda havet, avslutar Peter Sjöström

Se rapporten i sin helhet:

Beijer Byggmaterials Branschrapport Q1, 2024