Nyheter

Byggmaterialhandlarna: ”Regeringen behöver göra mer för en fungerande bostadsmarknad”

För en månad sedan gav Regeringen uppdrag till Finansinspektionen att snabbutreda om möjligheterna att höja bolånetaket från 85% till 90%. Syftet var att ge fler personer möjlighet att kunna köpa sin egna bostad och slippa ta blancolån för den kvarvarande köpeskillingen.

Finansinspektionen avråder dock Regeringen att höja taket, då man ser risk med bl.a ökad skuldsättning och högre bolånepriser och att det ökar riskerna för enskilda hushålls ekonomi.

– Från Byggmaterialhandlarnas sida ser vi att det nu är nödvändigt med stimulanser till bygg- och bostadssektorn, då byggandet faller snabbt. Det har redan fått följder i ekonomin och kommer också förvärra bostadsbristen. Förslaget med höjt bolånetak skulle vara ett lovvärt steg i rätt riktning, även om det inte löser alla problem, säger Monica Björk, vd på Byggmaterialhandlarna.

– Det är också dags att Regeringen dammar av utredningen om startlån till förstagångsköpare, som tillsattes av förra Regeringen. Väldigt få unga har idag möjlighet att på egen hand betala handpenning detta kan vara ett sätt att underlätta ungas möjlighet till första egna boendet, avslutar Monica Björk

Länk till Finansinspektions rapport:

https://www.fi.se/contentassets/7a5c92cfc3dc4edab6701a100352c631/fi-syn-hojning-bolanetaket-85-90-procent.pdf

Länk till utredning om startlån till förstagångsköpare:

https://www.regeringen.se/contentassets/5563926cf5244002a1645c13b35e294b/startlan-till-forstagangskopare-av-bostad-sou-202212.pdf