Nyheter

Markanvisning – tävling om Gjutaren i Torshälla

Eskilstuna kommun utlyser en markanvisningstävling för den gamla industritomten i Torshälla kallad Gjutaren.

Från och med idag 28 februari är intressenter välkomna att skicka in sina tävlingsbidrag för vad de vill göra med fastigheten som ligger mitt emot Holmberget och Holmbergsparken.

Markanvisningsområdet innehåller förutom huvudbyggnaden även mindre komplementbyggnader.

I dag bedrivs ingen verksamhet inom fastigheten och det är kommunens vilja att hitta en aktör som har både erfarenhet och kunskap för att omvandla industribyggnaden och markområdet till bostadsändamål med möjlighet till visst centrumändamål, som restaurang, café eller butik.

Värdefull kulturmiljö

Huvudbyggnaden stod klar 1890 och ungefär 20 år senare byggdes en flygel mot Ståhles gränd. Den samlade fasaden mot Storgatan tillsammans med en överbyggd travershall kom till mellan åren 1945 och 1950.

Området ingår i riksintresset för kulturmiljö och är även utpekat som värdefull kulturmiljö i en utredning för kommunens översiktsplan. Den nya detaljplanen som tas fram kommer att värna områdets och byggnadens höga kulturvärden. Vinnaren av tävlingen ges möjlighet att sätta sin prägel på projektet och förväntas delta i planarbetet.

På kommunens stadsutvecklingswebb kan du läsa mer om tävlingen och tävlingsvillkor.

Besök: 

eskilstuna.se/gjutaren.

Tävlingen pågår mellan onsdag 28 februari och fredag 5 april 2024. Tävlingsbidrag ska vara inlämnade senast kl. 12.00 den 5 april. Eventuell vinnare kommer att presenteras i början av maj 2024.