Nyheter

Miljömärkning för Svanen: Även för renoveringar

Miljömärkning med Svanen är möjlig även för renoveringar. Först i Sverige med att ansöka om sådan märkning är Klövern med Kista Square Garden och Ronnebyhus med Peder Holmsgatan 11. Sistnämnda objekt kommer sannolikt bli det första att klara de kriterier som krävs.

Kista Square Garden i utkanten av Stockholm är ett större projekt som tar flera år att genomföra. Det allmännyttiga Ronnebyhus satsar däremot på Svanen-märkningen av ett relativt litet projekt, som omfattar renovering av 27 lägenheter i en huskropp. Renoveringsarbetena pågår nu och fram till februari nästa år.

Funktionalism

På Peder Holmsgatan i Ronneby finns hus uppförda 1950 i typisk ”funkisstil”, och som har ritats av Wolter Gran. Fasaderna var ursprungligen putsade, men efter något tiotal år kläddes de med fasadtegel. 

Under senare år har man i Ronneby kommun diskuterat vad som kan eller borde göras med Peder Holmsgatan 11 som var i medfaret skick invändigt och hade dålig energiprestanda. Rivning av huset övervägdes och Ronnebyhus fick också tillstånd till detta. Företaget valde efter noga kalkylerande och övervägande att ändå renovera husen då man ansåg att det blev mer ekonomiskt fördelaktigt samt att miljöaspekten vägde tung. 

– Betongstommen och annat var bra och vi tyckte det var värt att bevara huset, berättar Ida Karlsson, fastighetschef för Ronnebyhus.

Nu genomförs därför en renovering. Denna har betoning på återbruk. Balkongerna renoveras och får nya fronter i sinusplåt. Fönstren är likaså tidstypiska med urfräsning på insidan och breda fönsterbrädor i sten. Fönstren tas ut, renoveras och förses med pålimmad isolerruta på insidan. Det är viktigt att behålla de stora glasytorna. Huvudentréernas dörrar behålls och renoveras, liksom ledstänger i trapphusen. Däremot blir det nya lägenhetsdörrar.

Inne i lägenheterna behålls de platsbyggda garderoberna, liksom de lutande överskåpen i köken. Handtagen och beslagen som även de går i 50-talsstil behålls. Parkett i vardagsrum blir kvar och slipas om. I några slitna lägenheter läggs ny parkett.

– Vi återbrukar så mycket som möjligt. I några fall, som med delar av parketten, går den inte att återanvända och då köper vi nytt med samma utförande, det gäller också beslag och liknande, fortsätter Ida Karlsson.

Nya installationer

Elsystemet blir helt nytt, med en jordfelsbrytare per lägenhet. Även avloppsstammarna blir nya. Beträffande stammarna i bottenplattan var planen att genomföra relining, men detta är inte tillåtet enligt Svanens kriterier. Bland annat mot bakgrund av att dräneringen runt huset görs om, kommer stammarna att läggas där, alltså utanför byggnaden. Detta är en lösning som även tillämpas i ett annat renoveringsprojekt (ett projekt som inte Svanen-märks).

Husen på Peder Holmsgatan värms även fortsättningsvis med fjärrvärme. Nytt blir FTX-ventilation som ersätter självdrag. Några nya schakt tas upp, men merparten får plats i tidigare skorstensstockar. Ett teknikrum ryms på vinden. Ventilationssystemet blir förberett för markkyla; dvs. kyla från marken ska sommartid kunna kyla till-luften. Dessutom blir det solcellspaneler på taket för produktion av el.

Ny tvättstuga inreds i källarvåningen tillsammans med förråd. I övrigt blir det få ändringar i planlösningarna. Undantaget är att det blir större badrum och smärre förändringar i sex lägenheter som blir mer handikappvänliga. 

– Svanen-märkningen har många krav, men alla utmaningar för oss löser sig efterhand. Det är lite nytt arbetssätt, där vi måste se till att varje byggprodukt klarar Svanens krav. 

– Projektet genomförs i partnering med entreprenören Peab och vi har projekterat tillsammans. Peab har erfarenhet av Svanen från nyproduktion och deras Svanen-expert är engagerad i vårt projekt. Liksom att vi får stöd av rådgivaren från Miljömärkning Sverige, avslutar Ida Karlsson.