Nyheter

Fastighetsägarna släpper handledning för tryggare bostadsområden

Våld och hot från kriminella gäng har blivit allt vanligare i våra bostadsområden. I en ny rapport från Fastighetsägarna GFR avslöjas vilka konflikter man som fastighetsägare ska vara extra uppmärksam på och hur man kan förebygga att kriminella gäng etableras i ett område.

I Sverige sker numera skjutningar på allmän plats, mitt på dagen och även i offentliga lokaler. Våldet har förflyttat sig från storstadsområdena till mindre städer och orter. Konflikter har rört sig från utsatta förorter till socialt väletablerade områden. Risken för att tredje man ska falla offer för uppgörelser mellan kriminella gäng har blivit större.

Med anledning av detta har analytikern Maria Wallin skrivit en rapport på uppdrag av Fastighetsägarna GFR. Den är en fristående fortsättning på rapporten Så skapar vi socialt välmående bostadsområden från 2021 och ska ge fastighetsföretagare och kunskap och insikter i vilka konflikter som leder till våld och hot i ett bostadsområde.

I rapporten presenteras också förslag på hur fastighetsägare bör förhålla sig till konflikterna och vad de kan göra för att förebygga dem.

Författaren Maria Wallin har en bakgrund som sociolog och är specialiserad på kriminella nätverk och strukturellt våld.

– Utvecklingen när det gäller de kriminella nätverken går nu oerhört snabbt.

I samtal med tjänstepersoner som arbetar direkt med problemområdet framkommer allt oftare en hopplöshet inför situationen, säger Maria Wallin. Hon menar att fastighetsägare inte ska ge sig in i konflikter som ska hanteras av polis. Fastighetsägare behöver satsa på förebyggande arbete och skapa socialt fungerande bostadsområden.

– Naturligtvis ska fastighetsägare hjälpa polis och socialtjänst i deras arbete. Men fastighetsägare ska i huvudsak fokusera på det de är bäst på, det vill säga boendemiljön och att arbeta med sociala relationer mellan de boende i ett område, avslutar Maria Wallin.