Nyheter

Hifab vinner nytt ramavtal

Hifab har vunnit ett ramavtal med Exploateringskontoret, Stockholms stad. Avtalet gäller tekniska besiktningstjänster inom främst mark och anläggning, och gäller till och med den sista december 2027, med start i februari 2024. 

Exploateringskontoret förvaltar och utvecklar Stockholm stads markinnehav, och har bland annat ansvar för exploatering för bostäder och företagsområden, samt ansvar för de investeringar som görs i allmänna platser som gator, vägar, parker och torg.

Ett av Exploateringskontorets uppdrag är att säkerställa hållbart samhällsbyggande, samt att Stockholm stads bostadmål på 140 000 bostäder till 2035 uppfylls. Stockholms stad äger cirka 70 procent av all mark i staden.

Ramavtalet som Exploateringskontoret, Stockholms stad nu har ingått med Hifab avser tekniska besiktningstjänster inom främst mark och anläggning, men även andra områden kan bli aktuella.

Hifab har tidigare haft samma ramavtal med Stockholms stad, från 2020 till januari 2024. Under den tidsperioden har Hifab bland annat utfört ett flertal besiktningar i utbyggnaden av Hagastaden och i flera projekt på Lilla Essingen.

– Exploateringskontoret, Stockholms stad har varit en kund till Hifab sedan 2020. Vi är glada att vi har fått fortsatt förtroende att arbeta tillsammans med staden i deras kommande projekt, säger Shabnam Tavakoli, Hifabs Affärschef för anläggning, mark och miljö i Stockholm.  

Avtalet gäller till och med den sista december 2027, med start i februari 2024.