Nyheter

Nytt landmärke i Umeå

– Området Östra Station binder samman Umeå med arbetsplatser, bostäder och service för en hållbar livsstil. Det är ett bra kommunikationsläge med järnväg och stor bussterminal i närheten, promenadavstånd till centrum, väl utbyggda cykelbanor och närhet till rekreationsområden, säger Robert Wennberg, projektledare Balticgruppen som är byggherre i projektet.

Mellan Universitetsstaden och centrum i Umeå byggs Östra Stations första kontorsbyggnad. En tio våningar hög byggnad med källarplan där de som cyklar till jobbet kan byta om för att sedan ta hissen upp till kontoret. Östra Station är en plats med utrymme för det enkla, smidiga och hållbara livet.

Arkitektkontoret Wingårdhs har ritat byggnaden och NCC innehar generalentreprenaden. Det är ett kontorshus som sticker ut med sina svart-vita keramiska plattor i fasaden och trästomme i de åtta översta våningsplanen som binder koldioxid och verkar för en klimatneutral framtid. Av ljudmässiga skäl från gymmet på de första våningsplanen har man valt att bygga stommen i stål och betong.

Variationen i stadsbilden med kontor, bostäder och ökad service märker Balticgruppen redan nu att projektet är lyckat. Samtliga kontorslokaler är uthyrda till bland annat Norrtåg, Coop Nord, NCC och Skatteverket.

– Detta blir den högsta byggnaden mot nordost och järnvägen som trappar mot Umeälven. De som redan bor i området har uttryckt att de är positiva till att det blir mer service i området. Restaurangen i byggnaden tror vi kommer att tillföra mycket, fortsätter Robert Wennberg.

Hållbarhet är centralt i projektet med bland annat 200 cykelplatser i källaren så att cyklarna är varma och torra när cyklisterna ska till och från arbetet. En markerande entré välkomnar alla som ska till kontorsbyggnaden. Det blir solceller på taket som förser byggnaden med el och god ventilation som ska göra arbetsplatsen behaglig att vistas i. Med solavskärmning blir det behagligt att vistas i lokalerna. Av säkerhetsskäl har man även monterat sprinklers i samtliga lokaler. Detta är en byggnad som kommer att stå i många år

– Huset är uppe och arbete pågår invändigt. Alla inblandade tycker det är ett mycket spännande projekt. Monteringen av trästommen gick mycket snabbt och delar av den kommer att synas när byggnaden är färdigbyggt i december 2024, avslutar Robert Wennberg.

På bilden: Kontorsbyggnaden på Östra Station i Umeå har redan visat sig vara en attraktiv arbetsplats för de som tecknat avtal. Hela byggnaden är uthyrd och blir ett landmärke för hållbar utveckling och livsstil

Bild:  Balticgruppen/ Arkitektkontoret Wingårdhs

FAKTA:

Tidsplan: januari 2022–december 2024

Byggherre: Balticgruppen AB

Generalentreprenör: NCC Building Sverige

Arkitekt: Arkitektkontoret Wingårdhs AB

Bravida Automation ansvariga för styr- och reglerentreprenaden

Kostnad: ca 300 Mkr