Nyheter

OBOS kommenterar Finansinspektionens besked om höjt bolånetak

Tidigare idag meddelade Finansinspektionen att de just nu inte rekommenderar ett höjt bolånetak. OBOS vill däremot se en höjning, vilket hade underlättat för fler att komma in på den ägda bostadsmarknaden.

– OBOS noterar att Finansinspektionen idag inte är positivt inställda till ett höjt bolånetak. Vi delar synen om att ta ett helhetsgrepp om bostadsmarknaden, men på dagens tuffa bostadsmarknad stängs många ute och vi behöver åtgärder på plats nu, där en höjning av bolånetaket är ett viktigt steg mot en mer tillgänglig bostadsmarknad, säger OBOS koncernchef, Daniel Kjørberg Siraj, som fortsätter:

– Det finns en bred samsyn kring behovet att underlätta för vanliga människor med samhällsbärande yrken att kunna köpa sin bostad, särskilt i storstäderna – vårt Lärarindex som publicerades i veckan visar till exempel att endast 1 av 7 bostäder i Storstockholm finns tillgängliga för en lärare. Vi noterar samtidigt att Fi inte stängt dörren helt och hoppas på ett mer positivt besked längre fram, även om höstens utredning ligger långt borta för alla de människor som vill, men inte kan.

Läs mer om OBOS syn på ett höjt bolånetak