Nyheter

Grundels uppgraderar 5500 fönster

Grundels unika Klimatruta har gjort dem ledande inom hållbar fönsterrenovering. I ett färskt samarbete med Akademiska Hus, där ca 5500 fönster ska uppgraderas förväntas energiförbrukningen minska avsevärt. Närmare bestämt med 1,448,496 kWh redan det första året. Både ett energi- och klimatsmart samarbete.

Grundels Fönstersystem har med sin innovativa lösning, Grundels Klimatruta, blivit ledande inom hållbar fönsterrenovering. Under året har företaget samarbetat med Akademiska Hus, det ledande fastighetsbolaget inom den svenska akademiska världen, som i sitt miljö- och klimatprojekt BMC 3.0 har som mål att minska klimatavtrycket på Biomedicinskt Centrum i Uppsala.

Grundels uppdrag har varit att uppgradera byggnadens 5500 fönster och därigenom minska byggnadens energiförbrukning avsevärt.

Genom en fönsteruppgradering i stället för ett fönsterbyte visar Grundels och Akademiska Hus att återbruk är en del i riktningen framåt för hållbar renovering. Grundels klimatruta förväntas minska energiförbrukningen med 1,448,496 kWh under det första året och över en 30-årsperiod beräknas uppgraderingen bidra till ett sänkt klimatavtryck [CO2-ekv], 651 823 kg mer än vad ett fönsterbyte hade genererat.

– Vi är mycket glada över att vara en del av detta betydande projekt av Akademiska Hus. Grundels Klimatruta är en nyckelkomponent i vår strävan att erbjuda hållbara lösningar för fastighetsrenovering. Att bidra till en minskad energiförbrukning är en viktig del av vårt arbete, säger Daniel Bengtsson, vice vd och försäljningschef för Grundels Fönstersystem.

Om Klimatrutan
Sedan drygt 30 år erbjuder Grundels denna unika svenska teknik som ett smartare alternativ till fönsterbyte. Tekniken uppgraderar 2-glasfönster till 3-glasfönster och levererar samma egenskaper och isolervärde som ett nytillverkat fönster. Samtidigt är det en hållbar investering för miljön. Enligt Daniel har Grundels Fönstersystem satt standarden för hållbar fönsterrenovering och visar vägen mot en mer miljövänlig framtid.