Nyheter

Fastighetsägarna: Bra för hyresgästerna att det blir lättare att säga upp grovt kriminella

Fastighetsägarna välkomnar att regeringen går vidare med förslagen om att underlätta för hyresvärdar att säga upp grovt kriminella hyresgäster från bostäder och lokaler. Det är en viktig åtgärd för att öka tryggheten för övriga hyresgäster, som har rätt att känna sig trygga i sitt bostadsområde.

Regeringen går vidare med förslagen som presenterades i den statliga utredningen Tryggare bostadsområden och förbereder nu en proposition om att göra det lättare att kunna säga upp hyresgäster som begår brott i lokalen, bostaden, fastighetens gemensamma utrymmen eller i omgivningen. Regeringen föreslår att lagskärpningarna träder i kraft 31 maj 2024.

– Vi välkomnar regeringens förslag. Dagens lagstiftning är föråldrad och ineffektiv. Det är inte rimligt att den skötsamma majoriteten ska känna sig otrygg när några enstaka hyresgäster sätter skräck i ett område genom grov brottslighet, säger Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige.

– Alla har rätt att känna sig trygga där de bor. Barn ska inte behöva konfronteras med våldsbrott när de leker på gården, är vid idrottsplatsen eller går till skolan. Barn och unga behöver också skyddas mot risken att rekryteras in i lokala kriminella gäng. Dessutom är det viktigt att fastighetsbolagens anställda kan känna sig trygga på sin arbetsplats, fortsätter Anders Holmestig.

Förebyggande arbete behövs för att öka tryggheten i bostadsområden.

– Men att ändra hyreslagen räcker givetvis inte för att bekämpa brottsligheten. Polisen, socialtjänsten och skolan är nycklar för att bryta utanförskap och förebygga brott, avslutar Anders Holmestig.