Nyheter

Stor rankning av Sveriges arbetsplatser – de är bäst i landet inom bygg

Sammanlagt ligger över 230 000 svar från medarbetarundersökningar till grund för resultatet och förutom vilka arbetsplatser som är bäst i landet visar kartläggningen även vad det är som gör att organisationerna sticker ut. Framgångsfaktorerna är framför allt att medarbetarna upplever bra kommunikation från ledningen och tydlighet kring värderingar och övergripande mål.

Stena Metall, Svenskt Näringsliv och Länsförsäkringar är några av Sveriges bästa arbetsplatser i sin bransch. Det visar en stor kartläggning från undersöknings- och analysbolaget Brilliant Future som helt och hållet bygger på objektiv data och omdömen från medarbetarna själva.

– Det är tunga ekonomiska tider för många organisationer nu. Vår data visar att de organisationer som är bra på att skapa tydlighet och som får medarbetarna att känna sig involverade sticker ut. Ledningens kommunikation är nyckeln och det är viktigare än någonsin att kartlägga, analysera och agera på medarbetarnas feedback. Både för medarbetarnas och bolagets skull. Vår data visar också att organisationer som har engagerade medarbetare även har mer lojala kunder. Avgörande insikter att ta fasta på i dessa tider, säger Ulrika Jonsson, vd på Brilliant Future.

Hela listan – bästa arbetsplatserna per bransch:

Bygg, tillverkning och industri

1. NCAB Group

2. Piab

3. Stena Metall

Serviceorganisationer

1. Hemsö

2. Natur & Kultur

3. Stena AB

Tjänsteorganisationer

1. Länsförsäkringar Stockholm

2. Svenskt Näringsliv

3. Länsförsäkring Bergslagen

Bästa ledarskap

1. Sala Sparbank

2. Enea

3. Länsförsäkringar Stockholm

Årets förändringsresa – organisationerna som har förbättrat sitt medarbetarengagemang allra mest under det gångna året:

1. Avonova

2. Fastum

3. Svensk Handel

Om undersökningen
Bygger på data från organisationernas egna medarbetarundersökningar.
Totalt ligger cirka 230 000 svar från medarbetarundersökningar till grund för beslutsunderlaget.
Insamlingen av data har pågått sedan 1 januari 2023 och har samlats in under hela året.
Alla användare av Brilliants plattform för medarbetarundersökningar är per automatik med i urvalet.