Nyheter

Ytterligare order för NYAB i LKAB:s stadsförflyttning vid Malmbergsgruvan

NYAB fortsätter sitt samarbete med LKAB i det stora nödvändiga stadsomvandlingsprojektet som pågår i Malmberget, Gällivare och Koskullskulle för att säkerställa framtida gruvdrift.

Under 2022 flyttade NYAB 12 kulturhistoriskt värdefulla byggnader med förråd till det nya bostadsområdet vid Nuolajärvi i Gällivare. NYAB har även utfört förberedande markarbeten. Det nya avtalet gäller renovering av de flyttade kulturhusen. Parterna har överenskommit om att ej offentliggöra kontraktsvärdet.

– Vi kommer utföra det här projektet i samarbete mellan våra svenska och finska organisationer. Våra kunder tjänar på att vi kan vara flexibla och gränsöverskridande när vi nyttjar våra resurser och det bygger på sikt ett starkare NYAB. Vi värdesätter att vi får spela en roll i samhällsomvandlingen. Avsikten är att genom vår kunskap samt lokala kännedom överlämna ett kvalitativt projekt som överträffar kundens förväntan, säger Stefan Säthergren, Produktionschef på NYAB.

Samhällsförflyttningen innebär i stort omkring 2 000 bostäder. Runt 250 000 kvadratmeter bostads- och lokalytor kommer att flyttas eller ersättas, och projektet beräknas pågå till 2032.