Nyheter

Allt större intresse för renovering av golv

I över 100 år har det Malmöbaserade företaget Bona arbetat för att ta fram skönheten hos golv genom underhåll och renovering. När Bonas kommersiella Resilient Solutions-direktör Marc Janssen blickar framåt ser han en ökad efterfrågan på hållbara golvrenoveringar under 2024.

Bona möjliggör renovering av det som kallas halvhårda golv genom systemet Resilient Solutions.

De halvhårda golven återfinns oftast i kontor, sjukhus, idrottshallar och kommersiella fastigheter. Genom att använda Resilient Solutions får denna typ av linoleum-, PVC-, och gummigolv ett helt nytt liv genom en ny och modern yta på ett effektivt och miljöfördelaktigt sätt.

– Vi ser en positiv utveckling och ett ökat intresse för golvrenovering hos fastighetsägare samt en tillväxt i renoveringsuppdrag hos våra kunder även detta år. Det har varit allmänt känt att det går att renovera trägolv men just de halvhårda golven har rivits ut och skapat en negativ klimatpåverkan i onödan. Halvhårda golv utgör också en tre gånger så stor andel av den europeiska marknaden i jämförelse med trägolven, vilket innebär en stor potential för hållbara renoveringar och underhåll, berättar Marc Janssen.

Bona har i samverkan med IVL Miljöinstitutet gjort en undersökning där resultatet tyder på att renovering och underhåll av golv möjliggör en minimerad klimatpåverkan. Genom att renovera ett trägolv istället för att lägga nytt minskas koldioxidavtrycket med 78 procent. För ett PVC-golv ligger minskningen på hela 90 procent.

– Det är denna typ av statistik som skapar ett intresse för Resilient Solutions och de stora fördelar systemet medför. Egentligen har vi sett ett stort intresse från start, främst i Belgien, Holland och Tyskland, men under de senaste åren har vi också sett ett tilltagande intresse för Resilient Solutions även i Sverige, fortsätter Marc Janssen.

Bona har flera certifierade samarbetspartners som utför renovering av golv åt sina kunder. Allt fler av dessa adderar nu Resilient Solution till sitt erbjudande för möjligheten att renovera halvhårda golv.

– Det är inte enbart intresset för golvrenoveringar som genererat en ökning, utan det rådande marknadsläget och konjunkturen har också en påverkan. När allt färre nya hus byggs skapas istället ett behov av uppfräschning av befintliga hus och lokaler, vilket ofta innebär att man gör vid golvet. Ett tecken på detta är att många av våra kunder nu ställer om sitt erbjudande och börjar erbjuda flera typer av renovering istället för anläggning, säger Marc Janssen.

Utöver att spara tid, pengar och miljöpåverkan kan renovering även bidra till en försköning av inomhusmiljön. Resilient Solution erbjuder nämligen också möjligheten att välja ett helt nytt utseende för golvet genom ett stort urval av kulörer och texturer som ger varje golv en unik och modern känsla.

– I 2024 ser vi fram emot att presentera fler nyheter kopplat till Resilient Solution som vi tror kommer göra att ytterligare fastighetsägare och förvaltare väljer att renovera istället för att riva ut även sina befintliga halvhårda golv, avslutar Marc Janssen.