Nyheter

Villaägarna utser Sveriges bästa småhuskommuner

Dorotea, Österåker och Båstad toppar listan över landets bästa småhuskommuner 2023. Det visar en mätning som Villaägarnas Riksförbund tagit fram. Förbundet har utgått från viktiga ingredienser för en attraktiv boendemiljö. Extra märkbart för 2023 är den stillastående bostadsmarknaden där konjunkturläget lamslagit tillkomsten av nya småhus samtidigt som efterfrågan på boendeformen ökar. 

Listan över de bästa småhuskommunerna täcker landets samtliga kommuner men skiljer på landsbygdskommuner samt storstads- och pendlingskommuner. Den ger en indikation på vilka kommuner som satsar på de boendeformer som invånarna efterfrågar och hur villalivet är i kommunerna.

En kommuns vilja att i sin planering främja småhus har tidigare år spelat stor roll för Villaägarnas rankning. Men till följd av det avstannade byggandet har det ändrats.

– Det går knappt att mäta hur kommunerna bejakat den starka efterfrågan på småhus under 2023. Indexvärden i vår rankning har istället avgjorts av faktorer som risken för inbrott, inflyttning och efterfrågan på småhus, säger Villaägarnas samhällspolitiska expert Jonathan Lindgren.

Undersökningen visar på en trögrörlig bostadsmarknad med svag planering för att möta den växande efterfrågan på småhus.

– Vi ser i undersökningen att en majoritet längtar efter att få uppfylla villadrömmen, samtidigt som kommunerna inte planerar för fler hus. Problemet skulle kunna lösas genom att kommuner avsätter mer mark för småhusbyggande, något som de dessutom fått ett specifikt stöd från regeringen för att göra, fortsätter Jonathan Lindgren.

Dorotea, följt av Höganäs, utses till bästa småhuskommun i kategorin landsbygdskommun. Doroteas placering kommer dock av en skidanläggnings bygge av fjällstugor vilket gör att Höganäs är värd att lyfta. Österåker toppar listan av storstads- och pendlingskommuner. Österåker är en ung kommun (1983) med pendlingsrelation till Stockholm och har en stark småhusidentitet.

– Vi ser återkommande i vår undersökning hur det som byggs inte alltid är det som efterfrågas. Våra tre storstäder är exempel på det som står i en fortsatt negativ befolkningsutveckling när huslängtande invånare flyttar från kommuner där flerfamiljshus dominerar, säger Jonathan Lindgren.