Nyheter

Nacka storsatsar: Ny multihall, simhall och breddning av Saltsjöbanan

– Nacka ska vara en riktigt bra plats för barn och ungdomar att växa upp på. Utöver våra projekt med Multihall och ny Simhall som är under byggnation, satsar Nacka Vatten, Stena Fastigheter och SL, som breddar Saltsjöbanan, på Fisksätra som en bra plats att bo och växa upp på, säger Emilia Köhler, projektledare i Nacka kommun.

Fritidsverksamhet har stor betydelse för alla åldrar och särskilt för barn och ungas utveckling. Satsningen på att renovera den gamla sporthallen och integrera den med den nya multihallen är ett strategiskt steg som Nacka kommun tror mycket på.

Arbetsnamnet är Fisksätras Multihall fram till dess att den står klar hösten 2024. Då får vi se vad namnet blir. Men inte desto mindre har den stor betydelse för området. Byggnationen av multihallen startade 2022 och byggs på Fisksätras idrottsplats bredvid den befintliga sporthallen, som rustas upp och byggs samman med den nya multihallen. Totalt omfattar multihallen cirka 5 700 kvadratmeter, varav 3 600 kvadratmeter är nya tillbyggnaden.

– Den gamla fritidsgården på Victor Rydbergs skola flyttar till nya lokaler i Multihallen. I samband med ombyggnationen bedrivits föreningsverksamhet och skolidrott en tillfällig ersättningshall, säger Emilia Köhler.

Den befintliga sporthallen rustas upp och funktioner så som fritidsgård, baskethall, friidrottshall, danssal, kampsport och styrketräning tillskapas. Utomhus skapas ytor för skateboard och kickbike.

Konstruktionen beslår av trä, stål och betong. Prefabricerade väggar med ingjutet tegel i fasad på friidrottshallen samt träpanel på övriga ytor. Taket består av takelement och TRP. Byggnaden förbereds för certifiering Miljöbyggnad silver 3.1. Byggnaden kommer att ha ytor för spontan lek utöver de dedikerade sporthallarna.

– 12 000 kubik berg har sprängts för grundläggningen. Till det har man borrat för stålpålar. Mark- och betongarbeten pågår inför stomstart i höst. I befintlig idrottshall görs teknisk upprustning och vi byter material som uppnått teknisk livslängd. Till årsskiftet räknar vi med tätt hus, säger Carl Skarin, arbetschef på In3prenör.

– Vi brinner för samverkansprojekt där vi får vara med och utveckla fastigheter för som kommer till nytta för barn och ungdomar. Vi ser detta projekt som ett skolboksexempel på när samverkan verkligen skapar mervärde. Samarbetet med Nacka kommun fungerar otroligt bra och det har verkligen lyft projektet till en extra nivå, avslutar Carl Skarin.

På bilden: Fisksätras Multiarena är ett skolboksexempel på samverkan där parterna använder varandras kompetens för att bygga ett projekt som kommer till gagn för alla i Nacka.(Illustrationen ovan kan komma att skilja sig från den slutgiltiga produkten.)

Illustration: Nacka kommun 

FAKTA:

Tidplan: oktober 2022 – november 2024

Byggherre: Nacka kommun 

Totalentreprenör: In3prenör AB 

Arkitekt: Byrån för Arkitektur & Urbanism BAU AB 

Stomentreprenör: Prefabbyggarna i Mälardalen AB

Rivning: Tysslinge Riv & Återbruk AB

Entreprenörkostnad: ca 200 Mkr