Nyheter

Hur märks det att ett hus är ett SKB-kvarter?

Finns det något som särskiljer SKBs fastigheter från andra flerbostadshus? Mer än man skulle kunna tro, visar det sig. Ibland går det att avgöra med en snabb blick på stuprören.

Med 148 fastigheter som rymmer som minst fyra och som mest 285 lägenheter, så är det lätt att tänka sig att det inte skulle vara mer än logotypen som skapar igenkänning för omvärlden. Men SKB har styrts av samma goda idé om att skapa ett bättre boende tillsammans i ett snabbt växande Stockholm sedan 1916 och aldrig sålt ett hus. Det har skapat en linje i byggandet.

– SKB håller en hög arkitektonisk nivå och vi håller vad vi lovar. Husen som står färdiga för inflyttning ser ut som de gjorde på ritningarna och materialen håller god kvalitet. Vi vill sätta avtryck med våra hus och deras utemiljöer, säger fastighetsutvecklingschef Johan Jarding.

Återkommande nomineringar till utmärkelser som Årets Stockholmsbyggnad och Årets Bygge visar att det är många som uppmärksammar ambitionerna.

Perspektivet är evighetsförvaltning

Det blir självklart att hålla en hög kvalitet i nybyggandet när perspektivet är att husen ska förvaltas för evigt. Därtill kommer ett stort intresse för tekniska lösningar för ökad hållbarhet och de kan vara riktigt enkla, som exempelvis koniska stuprör. Rör med betydligt större diameter närmast marken än vid taket är ett enkelt sätt att minska risken för isproppar på vintern.

Men i fastigheterna används också sofistikerad driftteknik för minskad energianvändning och bättre värmeåtervinning. Det märks när tekniken i gamla kvarter uppdateras och förbättras, men särskilt i nybyggda kvarter, som byggs med förutsättningar för att kvarteren ska ha ett minimalt energibehov.

Just nu bygger SKB på tre platser:

Kvarteret Torshamn i Kista, kvarteret Ananasen på Södermalm och kvarteret Modellören på Värmdö.