Nyheter

Skolfastigheter ökar antalet solcellsinstallationer

Genom att öka antalet solcellsanläggningar på Uppsalas skolor och förskolor skapas såväl ett mer effektivt energiuttag, som en grönare och mer klimatvänlig stad. Skolfastigheter har idag 28 byggnader med takinstallationer för solcellsenergi och många fler skolor och förskolor kommer att följa redan under 2024.

Som exempel på Skolfastigheters bidrag till ett klimatpositivt Uppsala, bedrivs kontinuerligt arbete med energieffektivisering i driften av skolor och förskolor, parallellt med investeringar i solenergi vid nyproduktion och stora renoveringar.

Vid projektering inför byggnation av nya skolor och förskolor gör Skolfastigheter alltid en solstudie, vilken innefattar kontroll av omgivande omständigheters inverkan på en möjlig solkraftanläggning, samt också en lönsamhetskalkyl. Om förutsättningarna är rätt för investeringen, tas ett beslut om installation av solel.

– Vi är medlem i Uppsala klimatprotokoll och har god fart i arbetet mot våra egna uppställda bolagsmål, vilka är i linje med kommunens och FN:s målsättningar genom Agenda 30. Vår ambition är att alla nybyggda skolor och förskolor ska ha takmonterade solcellsanläggningar till stöd för sin energiförsörjning och vi installerar också löpande i solenergi när så är möjligt i större underhållsprojekt, exempelvis då vi utför takbyten, säger Therese Lundborg, Affärsområdeschef Projekt på Skolfastigheter.

På god väg mot det långsiktiga solcellsmålet

Skolfastigheter arbetar mot ett långsiktigt solelsmål, där den totala installerade effekten från solenergi i fastighetsbeståndet ska uppgå till totalt 4 MW år 2030. I dagsläget ligger den totala installerade effekten från solenergi på drygt 1,6 MW.

Under 2023 installerades solcellsanläggningar på totalt sju skolfastigheter; Rosendals förskola, Österledens förskola, Brantingsskolan med idrottshall, Västra Stenhagenskolan och Bildnings- och kulturcentrum, Vattholmaskolan samt Bredablick Cederblad, där Uppsala estetiska gymnasium bedriver verksamhet.

Nu ökar installationstakten av solel på Uppsalas skolor och förskolor

Fram till 2030 ska energiförbrukningen minska med totalt 30 procent i Skolfastigheters fastighetsbestånd. Kontinuerligt arbete pågår sedan fem år tillbaka med att effektivisera energiuttaget genom justerade driftrutiner och investeringar i ny teknik på Uppsalas skolor och förskolor.

I dagsläget har 28 byggnader i Skolfastigheters fastighetsbestånd takinstallationer för solenergi – en siffra som kommer växa betydligt under 2024.

– Vi ökar nu takten rejält och budgeterar i år för installation av 20 nya solcellsanläggningar. Majoriteten kommer att monteras i samband med pågående större renoveringar, medan fyra solcellsinstallationer härrör sig till de nybyggnadsprojekt som avslutas i år, säger Micael Östlund, Uppdragsansvarig på Skolfastigheter.

Nya skol- och förskolebyggnader som under kommande år levereras med solcellsanläggningar är Rosendals skola, nya Gottsundaskolan, Jällagymnasiets idrottshall och Stadsskogens förskola.