Nyheter

COWI vinner ramavtal med Västra Götalandsregionen

COWI har efter en upphandling vunnit ett ramavtal med Västra Götalandsregionens fastighetsförvaltning. Avtalet är värt upp till 28 miljoner kronor under tre år och COWI kommer att leverera konsulttjänster inom konstruktion och geotekniska undersökningar till om- och nybyggnationer.

− Det här är fastigheter som utgör grunden för vår välfärd och att de fungerar på ett bra sätt är centralt för att bygga ett hållbart och säkert samhälle. Där kommer vår kompetens göra skillnad och därför är detta ett särskilt inspirerande och viktigt uppdrag för oss. Det är också helt i linje med COWIs strategi om att enbart jobba med projekt som bidrar till kundens hållbara utveckling, säger Peter Ekdahl, tillförordnad Divisionschef för Industry and Buildings på COWI i Sverige.  

Västra Götalandsregionens fastighetsförvaltning förvaltar framför allt sjukhus men också skolor och muséer, tvätterier, depåer för spårvagn, buss och tåg samt hållplatser och resecentrum. De tar ett stort ansvar för att fastigheterna utvecklas på ett hållbart sätt. Exempel på detta är att minimera klimatavtrycket vid nybyggnation, att bygga energieffektivt och att skapa säkra, inkluderande och hälsofrämjande miljöer runt fastigheter.

I utveckling av moderna sjukhus är också flexibilitet är ett ledord, en vårdlokal ska till exempel kunna göras om från en dagmottagning till en akutmottagning vid behov.

− Avtalet visar våra styrkor eftersom vi kan använda expertis från olika discipliner inom COWI i Sverige samtidigt som vi drar nytta av kompetens som finns inom hela koncernen, avslutar Peter Ekdahl.