Nyheter

XL-BYGG ingår ett flerårigt rikstäckande avtal tillsammans med PEAB

XL-BYGG har, via Mestergruppen Sverige ingått ett 3-årigt rikstäckande avtal med PEAB.

– I det nytecknade avtalet med XL-BYGG ligger det ett gediget arbete bakom, där många faktorer har utvärderats. Bland annat XL-BYGGs arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor, digitala verktyg, leveranssäkerhet och givetvis även kostnadsnivån. Peab ser fram emot ett framgångsrikt och långsiktigt partnerskap, där samarbetet kommer att bidra till en ömsesidig tillväxt och effektivisering i byggbranschen, säger Martin Midén Wohlgethan, Kategorichef Peab.

Trots en tuff marknad med en vikande efterfrågan fortsätter XL-BYGG att växa mer än marknaden och ta marknadsandelar. Kedjan har som mål i att vara branschens bästa lagspelare och i detta ligger det i att vara med och sänka produktionskostnader och förenkla byggprocesserna.

– Det känns väldigt bra att vi nu tillsammans krokar arm och blir en stark samarbetspartner till PEAB. Vi har samma målsättning i att vilja förändra branschen med fokus på kvalitet, miljö och hållbarhet, säger Carl Littlewood, Kedjechef XL-BYGG.

För XL-BYGG innebär det nya samarbetet att man ser ett resultat av den satsning inom storkundförsäljning man har gjort inom Mestergruppen och för dess medlemmar.

– För oss blir det här det yttersta beviset och kvittot på att vi varje dag försöker göra allting lite bättre. Det är också ett stort och viktigt steg för oss enligt vår strategi där vi bygger en organisation för att möta våra kunders behov och förväntningar, säger Peter Erixon och Jonas Tegnefjord, KAM på Mestergruppen.

XL-BYGG har, precis som PEAB, sin styrka i att de är det lokala företaget men med det stora bolagets resurser.

– Vår styrka ligger i vår affärsmodell där vi har en stark lokal närvaro. Tillsammans skapar vi ett rikstäckande butiksnät med en otrolig konkurrenskraft och en vilja att hela tiden vilja lösa våra kunders utmaningar och vardag, avslutar Carl Littlewood.