Nyheter

Sveriges viktigaste kulturinstitutioner får nya lokaler

Kungliga Operan och Dramaten kommer att få nya lokaler i den växande stadsdelen Flemingsberg, med sin placering i norra delen av Huddinge kommun. Det högintressanta, pågående projektet påbörjades 2022 och blir – när det står färdigt 2024 – själva startskottet för av ett av landets största stadsutvecklingsprojekt. 

I de nya lokalerna ska Operans och Dramatens ateljéer, dekorverkstad, repetitionssalar, kontor, arkiv och förråd inrymmas. Det planeras också för ytterligare en byggnad som kommer att erbjuda Flemingsbergsbor exempelvis en idrottshall eller en ny utbildningsverksamhet. 

Läs mer i kommande nummer av Svensk Byggtidning – ute snart!