Nyheter

Aros Bostad: Ökad omsättning och ett bra resultat vid utgången av 2023

Aros Bostadsutveckling AB rapporterar ökad omsättning och ett bra resultat i bokslutet för 2023, trots en fortsatt avvaktande marknad under det fjärde kvartalet. Behovet av kvalitativa bostäder i Stockholmsområdet är fortsatt stort och efterfrågan förväntas förbättras med ett stabiliserat ränteläge.

Efter kvartalets utgång offentliggjordes att Aros Bostad har lämnat ett rekommenderat uppköpserbjudande till Besqab AB (publ)s aktieägare, med avsikten att gå samman.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad:

– Det är mycket glädjande att kunna leverera ett så starkt resultat under marknadsmässigt utmanande tider, ett tydligt kvitto på att våra strategiska beslut och förberedelser inför marknadsnedgången har gett resultat. Jag ser nu fram emot ett spännande 2024, och att vara del av att skapa ett nytt bolag med målsättningen att bli den ledande bostadsutvecklaren i Storstockholm och Uppsala.

Foto: Mohamed Hassan