Nyheter

Sveriges Allmännytta upphandlar nya Kombohus Småhus

Byggandet har gått i stå men det finns fortfarande efterfrågan på prisvärda bostäder – inte minst lägenheter i småhus. Sveriges Allmännytta förbereder därför upphandlingen av nya Kombohus Småhus.

– Vi vill öppna en dialog med branschen om hur de nya Kombohusen ska se ut och hur de kan byggas för att på bästa sätt bidra till fler goda bostäder, säger Sofia Hansdotter, fastighetsutvecklingsexpert på Sveriges Allmännytta.

För att göra det enklare för medlemsföretagen att bygga nya bostäder och samtidigt stimulera byggbranschen till teknisk innovation har Sveriges Allmännytta genom åren genomfört flera ramavtalsupphandlingar. Närmare 11 000 lägenheter i Kombohus har byggts under de senaste tio åren. 350 av dessa är lägenheter i småhus.

– Innan vi startar en ny upphandling behöver vi ta lärdom från marknaden om hur vi kan bidra till teknisk innovation för att möjliggöra en ännu bättre och mer prisvärd produkt, fortsätter Sofia Hansdotter. 

Inför den nya upphandlingen har följande mål satts upp: 

att till rimliga kostnader kunna uppföra lägenheter i småhus av hög kvalitet, god energiprestanda och lågt klimatavtryck 

fast pris på byggsystem och per lägenhet 

att erbjuda en bostadsprodukt med en design med hög grad av variation för att kunna byggas i flertalet kommuner i Sverige 

att stimulera utvecklingen av bostadsbyggnation för hyresmarknaden 

att förkorta och förenkla processen av flerbostadshus, från beställning till färdigställande 

– Att bygga i dessa tider är en utmaning för alla. Men våra Kombohus har gjort det möjligt för fler att bygga hus till bra pris, bra kvalitet och hållbarhet. Priset för att bygga Kombohus har legat 20–25 procent lägre än annat byggande, säger Sofia Hansdotter. 

Hon framhåller att en av framgångsfaktorerna för att kunna bygga prisvärda bostäder är ett industriellt byggande.

– Nu vill vi även utforska vad digitalisering kan tillföra byggprocessen och samtidigt utveckla det industriella byggandet. Vi vet ju sedan tidigare att industrialiserat byggande både ger högre kvalitet och ett lägre klimatavtryck, med mindre spill och mer kontrollerade processer genom byggnation i fabrik, konstaterar Sofia Hansdotter. 

Syftet med informationsförfrågan är att få en bild av vilka produkter, tjänster och funktioner som marknaden erbjuder.

– Vi hoppas få in svar från många husleverantörer, entreprenörer, arkitekter och andra aktörer som kan tänka sig att bidra till framtidens byggande av Allmännyttans Kombohus Små, avslutar Sofia Hansdotter.  

Mer information finns här:  

Nu förbereds upphandlingen av nya Kombohus Småhus | Sveriges Allmännytta (sverigesallmannytta.se)

Foto: Anna Persson