Nyheter

Rekordstort intresse för att bygga i Pajala kommun

Under 2023 lämnades det in åtta ansökningar om tillstånd för nybyggnation av enbostadshus. Det är det högsta antalet på många år.

– Senast vi hade den här mängden ansökningar för nybyggnation av enbostadshus var 2014, berättar Maria Alldén, bygg- och miljöchef i Pajala kommun.

Det har även inkommit en bygglovsansökan för nybyggnation av flerbostadshus med fyra lägenheter i centrala Pajala inkommit.

– Det är otroligt roligt att vi ser ett ökat intresse att bygga bostäder i kommunen för det är något som verkligen behövs och är en nyckelfråga för att vi ska lyckas med inflyttning och kompetensförsörjning, säger Fredrik Holmström, utvecklingschef i Pajala kommun.

Pajala kommun har en ambition att arbeta offensivt med just bostadsfrågan under 2024 och skapa förutsättningar för byggandet av fler bostäder.

– Vi kommer bland annat att börja detaljplanera för bostäder på andra sidan älven i Pajala, fortsätter Holmström.

Andra bygglovsansökningar att nämna är för en tvätthall i Pajala centralort och en dansbana i Junosuando. Överlag har antalet bygglovsansökningar legat på relativt hög nivå trots kraftigt stigande energi- och råvarupriser, komponent- och råvarubrist, höjda räntor och en mer osäker omvärldskonjunktur.

Ökat intresse för industribyggnader

Under 2023 kunde man även se en ökning av bygglovsansökningar för industribyggnader. Det kom in 19 ansökningar för industribyggnader, bland annat en för utökning av sågverksamhet. Sen har det även inkommit 16 ansökningar för nätstationer, säger Maria Alldén.

Näringslivets ökade tillväxt har även märkts av på plansidan.

– Vi har märkt ett ökat behov från lokala företagare som vill expandera. Det kan innebära ändringar i befintliga detaljplaner eller att helt nya områden måste detaljplaneras, berättar Holmström.

Den positiva trenden verkar hålla i sig även framöver.

Fredrik fortsätter:

– Vi har fått signaler från flera företagare att de har planer på att bygga ut eller bygga nya verksamhetslokaler framöver.