Nyheter

Nordic Solar påbörjar byggandet av sin första solcellspark i Sverige

Nordic Solar påbörjar byggandet av sin första solcellspark i Sverige. Projektet, som ligger nära Lindesberg i södra Sverige, har en kapacitet på 22 MWp, vilket motsvarar elförsörjningen till cirka 7 000 europeiska hushåll. Solcellsparken i Lindesberg är den första i en serie projekt i samarbete med den svenska utvecklingspartnern Helios Nordic Energy AB, som Nordic Solar inleder byggandet av.

Under de kommande åren planerar Nordic Solar att etablera solcellsparker i Sverige med en total kapacitet på flera hundra MWp, med Lindesberg Solar Park som den första i drift. Solcellsparken förväntas vara ansluten till elnätet under det tredje kvartalet 2024.

Lindesberg solcellspark är den första solcellsparken i Sverige som Nordic Solar har påbörjat byggandet av. Den nya solcellsparken i Lindesberg har en kapacitet på 22 MWp, vilket motsvarar den årliga energiförbrukningen för cirka 7 000 europeiska hushåll.

Nordic Solar planerar att bygga solcellsparker med en total kapacitet på flera hundra MWp i Sverige baserat på både samarbetet med den svenska utvecklingspartnern Helios Nordic Energy AB och vår projektutveckling. De samarbetsprojekt med Helios Nordic Energy AB som Nordic Solar har i sin portfölj för de kommande åren har en sammanlagd kapacitet på cirka 270 MWp. Med företagets planer på att expandera på den svenska marknaden markerar byggandet av Lindesbergs solcellspark starten på en större närvaro och energiproduktion i södra Sverige.

– Sverige är en viktig region för utveckling och produktion av mer solenergi, och vi delar ambitionen att påskynda energiomställningen. Vi ser fram emot att stärka produktionen av solenergi i södra Sverige, där vår nya solcellspark i Lindesberg är det första av flera projekt som vi nu bygger. Med den nya solcellsparken och de kommande projekten är vi glada över att kunna förse regionen med mycket mer kraft från solenergi och bidra till att öka spridningen av förnybar energi tillsammans med våra skickliga partners, säger Nikolaj Holtet Hoff, VD för Nordic Solar.

Solföljare för att optimera energiproduktionen

Fler än 31 000 solpaneler kommer att installeras i den nya 44 hektar stora svenska solcellsparken. Solcellsparken kommer att etableras med solföljare där panelerna följer solens rörelser, vilket bidrar till att optimera energiproduktionen. Dessutom är solcellsparken utformad så att den styrker biologisk mångfald i området.

– Vi har designat vår nya solcellspark i Sverige med fokus på att optimera produktionen av förnybar energi. Solföljare är den perfekta lösningen för den yta som solcellsparken täcker och är dessutom mycket effektivt. Dessutom samarbetar vi med biologer från Mols Consulting, som också har varit med och utvecklat och undersökt olika initiativ för biologisk mångfald i våra två senaste solcellsparker i Danmark, för möjligheterna att genom olika initiativ främja den biologiska mångfalden i området. Vi har en tydlig önskan om att kunna kombinera produktionen av solenergi med ett bra förhållande för djur- och växtliv i solcellsparken, säger Glenn Aagesen, COO för Nordic Solar. 

Lindesbergs solcellspark beräknas vara ansluten till elnätet under det tredje kvartalet 2024.

Bifogade bilder är gratis for redaktionellt bruk. En bild visar VD Nikolaj Holtet Hoff (tv) och COO Glenn Aagesen, Nordic Solar. Den andra visar Lindesberg.