Nyheter

Fastighetsföretag och branschorganisationer: ”Ansvarslöst införa en hyresförvärvslag mitt i byggkrisen!”

”En väl fungerande fastighetsmarknad är en förutsättning för en stabil svensk samhällsekonomi. Att i dessa osäkra tider gå vidare med ett lagförslag som skulle leda till ännu färre investeringar i svensk bostadsmarknad och sänkta fastighetsvärden är direkt olämpligt.”

Det skriver Anders Holmestig vd Fastighetsägarna Sverige, Annica Ånäs vd Atrium Ljungberg och Catharina Elmsäter-Svärd vd Byggföretagen m.fl företrädare för fastighetsbranschen i en debattartikel i Dagens Industri:

”Den 26 januari 2024 gick remisstiden ut för en statlig utredning som föreslagit att hyresförvärvslagen ska återinföras. Den tidigare förvärvslagen avskaffades år 2010 efter att ha kritiserats för att vara ineffektiv, kostsam och för att den ledde till stora problem för såväl företag som kommuner.  Istället för att lägga fler hinder i vägen för bostadsinvesteringar borde politiken satsa på att öka investeringsviljan.”

Läs hela debattartikeln här: 

https://www.di.se/debatt/fastighetsforetag-och-branschorganisationer-ansvarslost-infora-en-hyresforvarvslag-mitt-i-byggkrisen/