Nyheter

Stor uppslutning när Skandinaviens första takprodukter i fossilfritt stål skickades till OBOS bostadsprojekt i Björröd

Den 17 januari 2024 samlades samarbetspartners, medarbetare, lokalpolitiker och media på Plannjas fabrik i Landsbro. Det bjöds på fördjupning i ämnet fossilfritt stål och tillverkning av takprodukter i fossilfritt stål, liksom fossilfria leveranser.

Huvudnumret var att gemensamt skicka iväg Skandinaviens första leverans av takprodukter i fossilfritt stål till ett bostadsprojekt.

– Tillsammans gör vi skillnad, sa Torbjörn Henrysson, VD och Business Director på Plannja Steinwalls AB, när han inledde eventet.

Och det var just samverkan som blev den röda tråden genom dagen. Plannja, OBOS, SSAB och Sandahls har nu tillsamman lyckats leverera Skandinaviens första tak i fossilfritt stål till bostäder i området Björröd i Landvetter. Det fossilfria stålet används till hela taket i profilerna Plannja Trend med tillhörande beslag. Projektet är en milstolpe för de inblandade men faktiskt också en viktig del i hela Sveriges gröna omställning.

Under ledning av Ann-Katrin Ahlbäck, marknadschef på Plannja, inleddes evenemanget med att de samarbetande parterna delade med sig av sina hållbarhetslösningar och sin del i processen med bostadstak av fossilfritt stål. Torbjörn Henrysson som var först ut, nämnde givetvis den utmanande period som lågkonjunkturen har inneburit för Plannja, men lyfte framför allt de möjligheter som det fossilfria stålet kommer att innebära.

Jonathan Nejman, nytillträdd vd för Plannja Järnforsen, instämde och berättade om företagets övergripande hållbarhetsmål:

– Det fossilfria stålet ger oss marknadsfördelar och gör oss relevanta för framtiden, konstaterade han och påminde om att Plannjas klimatavtryck ska minska med 70% från 2019 till 2030. Jonathan kommer tidigare från Tibnor och har där följt det fossilfria stålet från armering till konstruktion och nu i takplåt.

– Det känns kul att vara med och driva omställningen i svensk industri, sa han och lyfte även satsningar som minskat materialspill, minskad mängd emballage och fossilfria transporter.

Genom Plannjas samarbete med Sandahls reduceras CO2-utsläppen från Plannjas externa transporter med 66 – 69 procent enligt senaste månadsrapporterna, detta eftersom många av Sandahls lastbilar drivs med biogas.

Per Gustavsson, försäljningschef på Sandahls logistik, förklarade varför och hur de gör det möjligt:

– Klimatavtrycket är otroligt viktigt för de flesta fraktköpare numera och står högt upp på kravspecifikationen, det är inte uteslutande kostnaden som är viktig. Därför ingår alla delar av Sandahls Logistiks verksamhet i hållbarhetsarbetet och våra kunder kan få till sig utförliga miljörapporter varje månad, berättade han. Sandahls Logistik har redan ett positivt klimatavtryck, men fortsätter att byta ut den del av flottan som ännu inte drivs med biogas eller el.

SSABs chef för hållbara affärer, Thomas Hörnfeldt, förklarade hur framställningen av fossilfritt stål går till med betoningen på att restprodukten blir vatten. Han delade också med sig av fina framtidsutsikter. Thomas presenterade även en annan ny och eftertraktad produkt, SSAB Zero. Det är stål tillverkad av återvunnen råvara utan fossil el och bränslen.

– SSAB har som mål att 2026 producera 1,3 miljoner ton fossilfritt stål. Och till 2030 är SSABs ambition att eliminera fossila koldioxidutsläpp i egna verksamhet, sa han.

Carl-Johan Sigfridsson, hållbarhetschef på OBOS Sverige, berättade om bostadsprojektet i Björröd där taken i produkten Plannja Trend med fossilfritt stål, endast kommer att stå för 2,5 % av byggnationens klimatpåverkan, jämfört med 7,4 % utan fossilfritt stål. Hela bostadsområdet kännetecknas av olika hållbara satsningar så som solceller och biogas samt partier med sedumtak för att gynna den biologiska mångfalden.

OBOS kommunikationschef Karin Hellgren belyste vikten av att hålla hållbarhetsfanan högt ur ett varumärkesperspektiv och summerade föredragen genom att återigen belysa vikten av samarbete och de förväntningar som kommande generationer har:

– Vi behöver titta bortom den egna branschen och samarbeta för att minska klimatavtrycket. För generation Greta är det helt avgörande att företag jobbar med hållbarhet, det är en icke-fråga och en självklarhet, sa hon.

Efter presentationerna togs samtliga deltagare med ut på en visning i verkstaden där Carl-Johan Sigfridsson och Karin Hellgren från OBOS liksom Vetlandas kommunalråd Robin Wallén Nilsson, vågade sig på att testa arbetet med att tillverka fönsterbleck i fossilfritt stål. Visningen fortsatte sedan ut på lastkajen.

Här lastades Skandinaviens första leverans av takprodukter i fossilfritt stål till bostäder. Sandahls lastbil med biogas i tanken stod för transporten till OBOS bostadsprojekt Brf Björrödsbäcken i Landvetter. Dessa första bostäder med tak i fossilfritt stål blir inflyttningsklara under hösten 2024.

På bilden: OBOS kommunikationschef Karin Hellgren viker fönsterbleck i fossilfritt stål i Plannjas fabrik i Landsbro
Foto: Richard Lindor