Nyheter

Sveriges Allmännytta: ”Inför ett tillfälligt hyresavdrag”

”Det behövs nu flera åtgärder för att få upp bostads­byggandet från rekordlåga nivåer. Bland annat bör hyresgäster i nybyggda hus få avdragsrätt för en del av hyran.”

Det skriver Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta i en debattartikel i Svenska Dagbladet:

”Byggpriser, markpriser och räntor har ökat kraftigt samtidigt som hushållens reala inkomster minskat radikalt. Nyproduktionen av bostäder har rasat till rekordlåga nivåer. Bostads­underskottet förvärras nu när bostads­byggandet stagnerar.”

”Det finns i dag inga tecken på en snar vändning. Mycket talar för att byggkrisen kommer att pågå under flera år. Bostadsbristen och trångboddheten kommer att öka liksom konkurser och arbetslöshet inom byggsektorn. Många unga kommer inte att kunna starta vuxenlivet med en egen bostad. Efterfrågan på nybyggda lägenheter med de höga hyror vi har i dag är klart begränsad.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.svd.se/a/76ezv3/sveriges-allmannytta-infor-ett-tillfalligt-hyresavdrag