Nyheter

GotlandsHem: ”Hållbar utveckling för hyresrätten”

Text: Mats Ågren, styrelseordförande, GotlandsHem och Joakim Martell, VD, GotlandsHem

Vi vill värna om hyresrätten som boendeform och då behöver branschens förutsättningar förändras. Två viktiga byggstenar för att lyckas med detta är låg moms på hyra och undantag från lagen om offentlig upphandling.

Förändringar som är bra för hyresgästerna
GotlandsHem och andra fastighetsägare står inför stora investeringar för underhåll och energieffektiviseringar. Målet är att våra hyresgäster ska ha en bra boendemiljö där alla system fungerar och är energieffektiva.

Med ny teknik får hyresgästerna möjlighet att själva påverka sina kostnader på vatten, värme, el och avfall. Förändringar som är bra både för miljön och plånboken!

EU-direktiv för minskat klimatavtryck
Kraven på energieffektivisering samlas i ett EU-direktiv som utformas nu. Det innebär att nyproducerade bostäder inte ska ha behov av tillförd energi. Det betyder att äldre fastigheter ska nå samma energiprestanda som dagens nyproducerade hus har.

Viktiga och bra krav som leder till ett minskat klimatavtryck. På sikt sänker det driftskostnaderna när det äldre fastighetsbeståndet blivit renoverat.

För oss innebär det energieffektiviseringar i mer än 3 000 bostäder de kommande åren. Det är satsningar utöver annat planerat underhåll så som till exempel stambyten, fönster, tak och fasader.

Om vi gör detta vid samma tillfälle i stället för att dela upp det så minskar störningarna för våra hyresgäster. Det minskar också kostnaderna för att ta hela fastigheten till ett väl underhållet skick med dagens energiprestanda. Nackdelen med de större renoveringarna blir att den ekonomiska belastningen de kommande tio åren blir hög då vi gör allt under en relativt kort period i stället för att sprida ut det.

Nya förutsättningar skulle göra skillnad
För att värna hyresrätten som boendeform behövs ändrade förutsättningar för fastighetsägare. En fråga branschen arbetar för centralt som skulle göra stor skillnad är låg moms på hyra. Det skulle ge fastighetsägaren möjligheten att dra av momsen på bland annat byggkostnader. En förändring som skulle göra att kostnaderna för vårt investeringsbehov de kommande tio åren skulle minska från 6 miljarder till 4,5 miljarder.

Även löpande driftskostnader skulle minska genom möjlighet till momsavdrag vilket kapar en del av de kostnadsökningar vi sett de senaste åren.

De allmännyttiga fastighetsägarna skulle också behöva ha samma villkor som övriga fastighetsägare. Genom att ta bort kravet på offentlig upphandling, LoU, skulle stora upphandlingar bli mer kostnadseffektiva.