Nyheter

VVS Design säljer i snitt sju vattenfelsbrytare i veckan

VVS Design i Karlstad såg potentialen i LK CubicSecure, vattenfelsbrytaren som mäter vattenflöde i realtid och upptäcker vattenläckor omedelbart. Den skyddar bostäder från stora skador orsakade av droppläckage och brustna vattenledningar.

Niclas Johannesson, ägare av VVS Design säger att när man förklarar för kunden att det är motsvarigheten till en jordfelsbrytare, så går det upp ett ljus för dem. När man sedan informerar om att man får lägre försäkringspremie om man har en vattenfelsbrytare, så är försäljningen relativt enkel.

Enligt branschorganisationen Säker Vatten når kostnaderna för vattenskador hisnande nivåer om 10 miljarder kronor per år. Kostnader som dessutom stadigt ökar. Med den kunskapen är det enkelt att förstå varför en sådan här produkt är nästintill nödvändig.

VVS Design har sedan sommaren 2023 sålt över 200 LK CubicSecure. Framgången ligger i att informera kunden och ta tillfället i akt, när man till exempel är ute och monterar vattenmätare. Många övergår just nu till fjärravläsning och när de är ute hos en kund för den installationen, informerar de samtidigt om vattenfelsbrytaren.

Niclas berättar även att de har flera kunder som redan har fått nytta av vattenfelsbrytaren och därmed besparats på vattenskador, som skulle kunnat haft stor inverkan på både ekonomi och störningar i vardagslivet.

Albin Johansson som är delägare av VVS Design tillsammans med Niclas berättar att han var med i Norge när det blev krav på vattenfelsbrytare för nybyggnationer samt ombyggnationer. Det var redan 2010 och Albin säger att han önskar att Sverige skulle se potentialen, då skulle många vattenskador kunna undvikas som medför stora kostnader och belastning på miljön.

I framtiden spår LK att en vattenfelsbrytare kommer vara standard vid nybyggnationer och trenden är redan tydlig då försäljningen stadigt ökar.