Nyheter

Kommentar: remissyttrande ”Vem äger fastigheten”

Heimstaden har idag lämnat remissyttrande gällande utredningen ”Vem äger fastigheten (SOU 2023:55)” – betänkande av utredningen om skärpta kontroller vid fastighetsförvärv. 

Utredningens förslag skulle leda till stora svårigheter i samband med förvärv av hyresfastigheter samt potentiellt negativt påverka möjligheten till att renovera. Heimstaden bygger sitt svar på erfarenhet av när lagstiftningen fanns på plats fram tills att den avskaffandes.

Risken är uppenbar att handläggningstiden hos kommunerna kan bli flera månader lång. Skulle dessutom kommunen skicka vidare ärendet till hyresnämnden så drar tiden ut ytterligare. Tar man då in hela processen och inkluderar att ärendet överklagas till hovrätten kan försäljningsprocessen i värsta fall ta flera år.

Förslaget påverkar inte bara köp av bostäder utan också möjligheten till att renovera. Skapas det i onödan större osäkerhet runt transaktioner kommer det minska investeringsviljan och möjligheten att finansiera projekt. Med en generellt försämrad möjlighet till finansiering för hyresrättsmarknaden så kommer det slå mot exempelvis möjligheten till en effektiv energiomställning och andra nödvändiga förbättringsåtgärder.

– Konsekvensen av förslagen menar vi kan leda till stor osäkerhet, kraftigt förlängda ledtider och ökade kostnader i transaktioner för hyresrättsfastigheter. Det vore inte bara negativt för bostadsmarknaden, utan i förlängningen också Sveriges samhällsekonomi, tillväxt och arbetsmarknad, säger Kent Persson, samhällspolitisk chef på Heimstaden.  

Summering:  

”Vi ser uppenbara risker att tidsåtgången i dessa processer kommer försena transaktionsprocesser vilket riskerar leda till en sämre fungerande marknad.  

Vi ser uppenbara risker att finansieringsmöjligheterna försämras och som i sin tur påverkar fastighetsvärderingarna negativt.  

Vi ser uppenbara risker att förslagen negativt påverkar investeringsviljan i svenska hyresfastigheter och därmed negativt påverkar både befintligt bestånd och nyproduktionen av hyresrätter.  

Vi ser uppenbara risker att kommunerna kommer hantera processer olika och att besluten blir godtyckliga.”