Nyheter

Swerock levererar unik vit betong

Swerock har levererat cirka 1 000 kubikmeter vit betong för att gjuta ett 5 500 kvadratmeter stort industrigolv till Swegon i Kvänum. Resultatet är ett ljusare golv, men också mycket hårdare betong än normalt.

Att gjuta ett golv i vit betong är unikt då den hittills mest använts inom prefabindustrin samt till markplattor och betongmöbler. I projektet har man som bindemedel i betongen använt en vit cement med inblandning av ytterligare tre procent vitt pigment.

– Projektet ställde höga krav på planering av leveranserna med bindemedel både med hänsyn till lagrings- som leveranskapaciteten och transporterna av betongen. För att betongen skulle behålla sin vita färg krävdes även noggrann rengöring av blandaren och betongbilen både före och efter leveransen, säger Magnus Frisén, Platschef på Swerocks betongfabrik i Skara.

Enligt Marcus Karlsson, Fastighet och Underhållschef på Swegon Operations, valde man den vita betongen framför allt för att minska underhållskostnaderna och för att få en bättre arbetsmiljö för medarbetarna.

I den närliggande monteringslokalen är golvet målat i en ljusare färg ur just arbetsmiljösynpunkt, men som behöver underhållas för att behålla ljusheten. Ur ett tids- och kostnadsperspektiv är det inte optimalt, varför man nu valde den homogena vita betongen. Tack vare att betongen är ljusare kunde även antalet armaturer minskas och därmed också elförbrukningen.

– Det var många parametrar att hålla reda på men med fint samarbete mellan alla involverade blev resultatet mycket lyckat, avslutar Magnus Frisén.

Foto: Swerock

På bilden fr v Mikael Odlöw, Heidelberg Materials Cement Sverige, Linus Hasselström, Trådvad Bygg och Betong, Marcus Karlsson, Swegon Operations, Magnus Frisén, Swerock