Nyheter

Nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket – ny struktur och nya regler för byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare

Text :Pia Pehrson, advokat/partner – [email protected], johanna Lenell, advokat – [email protected], Lisa Hammarlund, biträdande jurist – lisa.hammarlund@foyen.se

Den 1 januari 2025 kommer Arbetsmiljöverkets nuvarande 67 föreskrifter slås ihop till 15 mer omfattande föreskrifter. Reglerna är i stora drag desamma, med samma krav- och skyddsnivåer. Det finns dock ett undantag – det införs nya regler och krav för byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare.

Den 15 september 2023 beslutade Arbetsmiljöverket att ge samtliga av myndighetens föreskrifter och allmänna råd en ny struktur. De nuvarande 67 föreskrifterna slås ihop till 15 mer omfattande föreskrifter. Syftet med regelförnyelsen är, enligt Arbetsmiljöverket, att det ska bli lättare att hitta, förstå och använda reglerna.

Reglerna i sig är i stora drag desamma och Arbetsmiljöverkets mål har varit att behålla samma krav- och skyddsnivåer. Det finns dock ett undantag i de föreskrifter som riktar sig till byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare där det införs vissa nya regler och krav ”Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:3) om projektering och byggarbetsmiljösamordning – grundläggande skyldigheter”.

De nya reglerna för byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare syftar primärt till att förtydliga ansvarsfördelning, framför allt i de tidiga skedena av byggprocessen. De nya föreskrifterna har bland annat tydligare bestämmelser för att förebygga risker så tidigt som möjligt i bygg- och anläggningsprojekt samt för att samordna och organisera bygg- och anläggningsprojekt respektive kontrollera och följa upp arbetsmiljöarbetet.

De nya föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2025 men redan nu kan det vara bra att sätta sig in i den nya strukturen. För er som omfattas av de nya reglerna för byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare är det extra viktigt att så tidigt som möjligt få en bild av hur de nya reglerna påverkar just er verksamhet, för att vara förberedda när reglerna träder i kraft nästa år.

Vi på Foyen kommer under år 2024 att hålla två webbinarier på temat. Vid dessa tillfällen kommer vi att ta upp den nya regelstrukturen på ett övergripande plan – störst fokus kommer ligga på de nya reglerna och kraven för byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare.

Berörs ni av de nya reglerna eller vill ni veta mer om den nya regelstrukturen? Håll utkik på våra kanaler för att få information om när webbinarierna kommer att hållas. Hoppas vi ses digitalt senare i år.