Nyheter

Nu förverkligas visionen om ett hotell på Rindö

Det statliga fastighetsbolaget Vasallen tog 2005 över ansvaret för det tidigare regementsområdet KA1 på Rindö. 2017 köpte Tornstaden byggrätter, förvaltningsfastigheter och råmark från Vasallen och tog därmed över stafettpinnen för vidareutveckling av området.

I mars 2023 gav Vaxholms Stad ett positivt planbesked om att ändra detaljplanen för mark som Tornstaden äger vid farleden Oxdjupet mellan Rindö och Värmdö, vilket öppnade möjligheterna för att bygga ett hotell på halva fastigheten och genomföra en detaljplaneändring för bostäder på den andra halvan.

Tornstaden har nu sålt den del av fastigheten som avser hotellbyggnation till Winn och samtidigt tecknat avtal om att uppföra hotellet på totalentreprenad. Projekteringen av hotellet, som innehåller cirka 150 rum, en SPA-anläggning och en restaurang, är planerad att starta under våren.

Planarbetet för bostäderna påbörjas inom kort.

– Det här känns både viktigt och roligt. Genom att vi skapar möjligheter för ett hotell på Rindö stärker vi Vaxholm, skärgårdens huvudstad, som destination. Det ger dessutom nya arbetstillfällen som går hand i hand med Agenda 2030s delmål där ett exempel är att främja politik för nya arbetstillfällen och ökad företagsamhet och det är det här ett konkret exempel på, säger kommunstyrelsens ordförande Tina Runhem (M).

Idag är Rindö Hamn en levande skärgårdsmiljö där de gamla regementsbyggnaderna bevarats och byggts om, nya bostäder har tillkommit och många företagare har valt att etablera sig här.

Ön nås med vägfärja från både Vaxholm och Värmdö, samt från Stockholm City med SL:s pendelbåt eller Waxholmsbolaget. Området har också en stor aktiv småbåtshamn.

– Nu ser vi fram emot ett fortsatt samarbete med Winn och att fortsätta utveckla Rindö långsiktigt tillsammans med Rindöborna och Vaxholms StadJag är övertygad om att utvecklingen av både hotell och bostäder kommer att få många positiva effekter för både Rindöbor och kommunen i sin helhet, säger Jan Edlund som är koncernchef på AB Tornstaden.

Rindö inbjuder till unika möten i Stockholms mellersta skärgård och ett hotell här kommer ytterligare sätta platsen på kartan som destination både för kommunens invånare och för mer långväga gäster. För Rindöborna blir det en naturlig mötesplats och den befintliga näringen kommer att gynnas. Antalet besökare, intäktsströmmar och arbetstillfällen kommer också att öka för Vaxholms Stad.

Anders Junger, koncernchef för Winn Hotel Group:

– Vi är entusiastiska över samarbetet med Tornstaden och möjligheten att få bidra till Rindös framtida utveckling som en unik destination. Vårt mål är att skapa en genuin upplevelse som drar till sig besökare både lokalt och internationellt.

Winn har gedigen erfarenhet av att utveckla och driva destinationshotell och Tornstaden är en stabil aktör med stor erfarenhet av att både utveckla, bygga och förvalta fastigheter.