Nyheter

Askersundsbostäder effektiviserar och automatiserar med Akribi

Askersundsbostäder, det kommunala bostadsföretaget i Askersund, har beslutat sig för att byta till Akribis ekonomisystem. Med bytet vill man effektivisera och automatisera sitt ekonomiarbete, för att kunna fokusera mer på analys och utveckling av bolagets fastighetsekonomi.

– Vi gör en hel del arbetsmoment manuellt idag och det vill vi komma bort ifrån, och få en mer digitaliserad process i det löpande ekonomiarbetet. Vi har tittat på en rad olika ekonomisystem på marknaden, men bedömer att Akribis system är det som bäst möter våra behov och förväntningar, säger Monica Pettersson, ekonomichef på Askersundsbostäder.

Enklare vardag

Innan beslutet fattades pratade Monica och hennes kolleger även med andra bolag inom allmännyttan som redan använder Akribis ekonomisystem, och de samtalen bara stärkte övertygelsen om att det här är den rätta vägen för Askersundsbostäder.

– Jag ser en stor fördel i att vi har många kolleger i branschen som redan är inne i systemet. Då kan vi utbyta erfarenheter och lärdomar sinsemellan och den vägen dra största möjliga nytta av de funktioner som systemet erbjuder, säger hon.

– Vi har höga förväntningar på systemet och att det ska göra vår vardag mycket lättare och bättre framöver.

Smidigare integration

Ett annat argument som talade starkt för Akribi är att Askersundsbostäder sedan 2019 använder Momentums fastighetssystem. Som bekant finns det en väl utvecklad integration mellan Momentum och Akribi, vilket gör det enklare att implementera det nya ekonomisystemet i Askersundsbostäders drift- och ekonomiarbete.

– Det är en trygghet att veta att den integrationen är både väl fungerande och beprövad. Då behöver vi inte lägga en massa energi och kraft på just den integrationen, fortsätter Monica.

Nyligen var det projektstart för konvertering och dataöverföring till Akribis ekonomisystem och planen är att Askersundsbostäder ska vara i full drift i den nya systemmiljön från den 4 mars.

Fakta Askerundsbostäder:
Antal lägenheter: 995 st och ett antal lokaler. Bolaget förvaltar även kommunens alla fastigheter
Omsättning: Cirka 125 mkr per år.