Nyheter

Iterio förstärker ytterligare inom vatten

Förvärvet av konsultbolaget VA-Resurs AB innebär att Iterio fortsätter att utveckla verksamheten och bygga upp kompetens inom ett växande område. VA-Resurs har lång och bred erfarenhet av att utforma, samordna, utreda och leda projekt inom vatten, dagvatten och avlopp.

Företaget har byggt upp en stark position som en efterfrågad partner med marknadsledande kompetens inom området.

– Det här känns både roligt och viktigt för oss. Det är tydligt för oss att det finns en stor efterfrågan på expertis inom vatten- och avloppsteknik (VA) på marknaden, och det utgör numer en central del i många av våra uppdrag, säger Jonas Jonsson, VD på Iterio.

Förvärvet går i linje med Iterios ambitioner om att bredda verksamheten. I december 2023 förvärvades bolaget Helm Connect med spetskunskaper inom ledningssamordning och produktionsplanering. Tillsammans med kompetensen VA-Resurs tillför, främst inom utredning och projektering, har Iterio nu etablerat en heltäckande kompetens inom vatten.

– De två förvärven kompletterar varandra på ett fantastiskt bra sätt. Det är två affärer med ett syfte: att fullborda utvecklingen av vårt nyetablerade affärsområde Vatten, säger Gunilla Brogren, regionchef Stockholm på Iterio.

Iterio och VA-Resurs har arbetat tätt tillsammans i gemensamma uppdrag och delar ramavtal.

– Vi passar väldigt bra ihop, säger Karl Frimodt uppdragsledare på VA-Resurs, som i och med sammanslagningen blir ansvarig för det nya affärsområdet på Iterio.

– Framför allt har båda företagen kvalitet i leveranserna som kärnvärde. Nu får vi på VA-Resurs dessutom möjlighet att arbeta med fler, större och mer komplexa uppdrag, vilket känns väldigt spännande.