Nyheter

Hantverkarbarometern från Beijer Byggmaterial

Den senaste mätningen av Hantverkarbarometern från Beijer Byggmaterial pekar på en oroväckande utveckling inom hantverkarbranschen. Rapporten visar en accelererande ekonomisk nedgång med minskad orderingång och växande oro för branschens framtid – och en höjning av ROT-avdraget anses vara den viktigaste åtgärden.

Resultaten från den senaste mätningen av Hantverkarbarometern, en branschundersökning som genomförs halvårsvis, avslöjar en försämrad ekonomisk situation inom hantverkarbranschen. Av de 649 hantverkare som svarade på undersökningen uppger 46% en nedgång i orderingången under de senaste sex månaderna – vilket är 21% mer än föregående år. Samtidigt förutspår 47% en försämring av konjunkturen det kommande året. Att utöka ROT-avdraget bedöms vara en nödvändig åtgärd för att säkra branschens framtid i en orolig tid, där 65% av respondenterna anser att det viktigaste beslutsfattare kan göra är att höja ROT-avdraget.

– Situationen för Sveriges hantverkare är allvarlig och det krävs omedelbara åtgärder från regeringen för att bromsa nedgången i branschen. Att höja ROT-avdraget från 30% till 50% är något vi förespråkat länge och som skulle ge stor effekt i form av ökad efterfrågan och fler jobb. Vi hoppas att regeringen lyssnar på oss och på branschen. Om inget görs nu riskerar den här krisen att bli ännu värre, säger Geir Thomas Fossum, VD på Beijer Byggmaterial.

I och med den växande oron för en försämrad ekonomi det kommande året uttrycker även 62% av respondenterna bekymmer för att branschen kommer tappa viktig hantverkarkompetens. Mätningen signalerar om ett stort behov av att bevara och stärka den yrkesmässiga kompetensen för att möta efterfrågan på nya bostäder och för att kunna genomföra de renoveringar som kommer att krävas för att minska energiförbrukningen och uppfylla EU-direktivet om byggnaders energiprestanda.

– Vi är oroliga för att viktig kompetens försvinner från branschen och att vi kommer ha brist på arbetskraft när marknaden vänder. Vi står inför en gigantisk energiomställning och för att lyckas med den krävs det kunniga hantverkare. Det här är inte bara en fråga för byggbranschen, det är avgörande för hela samhället, avslutar Geir Thomas Fossum.

Om undersökningen:
Hantverkarbarometern är ett initiativ från Beijer Byggmaterial som syftar till att ge hantverkarna en samlad röst för att påverka branschen positivt. Genom att fortsätta leverera insikter från den svenska hantverkarkåren kan barometern bidra till att förbättra hantverkarnas villkor och verklighet. Undersökningen genomfördes under oktober månad och fick in 649 respondenter. 96% av deltagarna var män. 62% av deltagarna arbetade på företag som har 1-3 anställda. 86% av deltagarna är ägare av företagen.