Nyheter

Ljungs Bygg vinner flerårigt ramavtal

Ljungs Bygg har framgångsrikt säkrat ett nytt ramavtal med Bollnäs Bostäder som sträcker sig över flera år. Avtalet omfattar badrumsrenoveringar och åtgärdande av försäkringsskador.

Bollnäs Bostäder, med cirka 4000 bostäder i kommunen, genomförde upphandlingen innan sommarsemestern. Kontraktet, som sträcker sig upp till fyra år, trädde i kraft den 1 september.

– Det handlade om ett traditionellt anbudsförfarande där vi konkurrerade med såväl pris som kvalitet. Den här gången vann vi med ganska tydlig marginal, säger Robert Ljung, VD för Ljungs Bygg.

Arbetsgruppen i projektet består av en projektledare och mellan två och fyra hantverkare beroende på arbetsbelastningen. Alla nödvändiga resurser finns internt, och företaget kommer inte att behöva involvera underentreprenörer.

En trygghet i osäkra tider

För Ljungs Bygg, som redan har liknande ramavtal med Bollnäs kommun och Region Gävleborg, innebär detta partnerskap en ökad trygghet och stabilitet under de kommande åren. Den befintliga relationen med beställaren skapar gynnsamma förutsättningar långsiktigt.

– Genom åren har vi hjälpt Bollnäs Bostäder med bland annat takbyten och renoveringar av lokaler, men då har det handlat om enstaka uppdrag. Som beställare är de alltid väldigt professionella och det känns som att vi talar samma språk. Det här är en viktig kund för oss då de är en stor aktör på vår marknad, så det känns väldigt bra att nu få arbeta med dem kontinuerligt framåt.

Rutin på miljökrav

Alla på Ljungs Bygg är väl förberedda på de höga miljökrav som följer med ett större ramavtal. Hållbarhet ses som en självklarhet och företaget har integrerat rutiner för att möta specifika krav i sina processer under en längre tid.

– Det här är saker vi ständigt strävar efter att förbättra, och efter att ha jobbat mot stora kunder under lång tid vet vi vad som gäller, avslutar Robert Ljung.

Bild: Johannes Guldbrand