Nyheter

Ny undersökning: Byggbranschen ger kommunerna ljumt betyg

Byggbranschen ger det lokala företagsklimatet i kommunen 2023 genomsnittsbetyget 3,3 på en sexgradig skala. Det visar en ny undersökning genomförd på uppdrag av Svenskt Näringsliv.

– Byggbranschen förväntar sig mer av kommunerna i upphandlingsförfaranden och i dialogen med beslutsfattare, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen.

Gällande kommunens upphandling upplever 35 procent av företagarna i byggbranschen att den är bristfällig. Endast 15 procent uppger att upphandlingen fungerar bra eller mycket bra.

– Brister i upphandling är ett bekymmer som byggbranschen tvingas leva med år efter år. Vi vet till exempel att drygt hälften av Byggföretagens medlemmar deltar i offentliga upphandlingar. Andelen skulle vara betydligt högre med mindre fokus på lägsta pris och ökad förutsebarhet avseende kravställning och uppföljning, fortsätter Tanja Rasmusson.

Samtidigt är byggbranschen mer positiv än andra branscher till hur de lokala utbildningarna matchar kompetensbehovet. Tre av tio svarar ja på frågan om rätt matchning – att jämföra med genomsnittet på 24 procent.

– Behovet av fler bostäder och infrastruktur växer i takt med befolkningen. Stärkt samarbete mellan bransch och utbildningsväsende säkerställer att utbildningarna leder till kompetensen som efterfrågas. Därför är viktigt med det långsiktiga perspektivet, inte minst när konjunkturen är bister, avslutar Tanja Rasmusson.

Totalt svarade 6 599 företag i byggbranschen på Svenskt Näringslivs enkät.

Här är byggbranschens mest prioriterade åtgärder för ett bättre lokalt företagsklimat:

Enklare upphandlingar

Kortade handläggningstider

Mer byggbar mark för verksamheter

Bättre dialog mellan kommunen och företagen

Minskad brottslighet och ökad trygghet

Foto: 652234