Nyheter

Fastighetsägarna Mittnord: ”Byggkonkurser hotar bostadsförsörjningen – behovet av statliga åtgärder är akut!”

Text: Jens Pihlblad, näringspolitiskt ansvarig hos Fastighetsägarna Mittnord

2023 var ett mörkt år för den svenska byggsektorn. Med 1714 byggföretag som tvingades på knä av ekonomiska utmaningar möter vi nu en kris som hotar landets bostadsförsörjning.

Affärs- och kreditinformationsbolaget UC:s årliga sammanställning visar att antalet konkurser under 2023 nådde de högsta nivåerna sedan finanskrisen på 90-talet.

För att minimera skadorna krävs ett tydligt och kraftfullt agerande från både politiker och samhället i stort. Regeringen måste prioritera de reformer som stödjer byggsektorn och som främjar bostadsförsörjningens utveckling.

Priset vi kommer att få betala när byggföretag tvingas till konkurs kommer att märkas på flera sätt, inte minst på landets tillväxtorter där den gröna industrialiseringen redan tagit fart.

Fastighetsägarnas branschorganisation har lämnat tio förslag till bostadsministern för att vända bostadskrisen där en förenklad process för konvertering av företagslokaler till bostäder är ett förslag, fri hyressättning på nyproduktion ett annat. Genom att låta marknadskrafterna, tillgång och efterfrågan att styra hyresnivåerna skulle vi skapa en mer attraktiv marknad för investeringar, som i sin tur stimulerar byggsektorn.

Det ständiga trycket på att hålla hyrorna på en rimlig nivå samtidigt som de höjda räntorna äter upp marginalen gör det allt svårare för fastighetsbolag att utveckla sina verksamheter för att möta nya och förändrade behov av hyresgästerna, än mindre investera i nya fastigheter med hyresbostäder.

För att lyckas med bostadsförsörjningen på våra etableringsorter behöver vi en väl fungerande hyresmarknad, en grön bostadspolitik där förutsättningar på kommunal nivå finns till finansiell hälsa i en ekonomiskt utsatt tid för fastighetsbolagen.