Nyheter

Summering och framtidsspaning från Zertifys VD

Zertify har nu hunnit bli varma i kläderna på de cirka 8 månader som gått sedan lanseringen av sin produkt. Lokalhyresmarknaden har gått igenom ett tufft 2023 med märkbart förändrade hyror samt fortsatt hög inflation och räntenivåer.

Ett extra tufft år att driva bolag som även konkursstatistiken styrker genom att vara på sin högstanivå sedan 90-talet. Marknaden har varit minst sagt utmanande för bolagets grundare men trots det har Zertify börjat bygga en kundbas och samarbeten med hyresvärdar.

Zertifys VD Alexander Morton summerar året som varit och ger en kort inblick i året 2024:

– Vi lämnar bakom oss ett oroligt år som jag tror för de flesta i fastighetsbranschen varit kännbart. Även om tiderna i sig med högre konkursstatistik så har det för oss bara varit ett starkt argument för oss då vi kan bidra till en mer ekonomiskt hållbar situation för hyresgästerna. Hyresgaranti ger hyresgästerna större trygghet då det inte påverkar likviditeten och dessutom ger möjlighet att jobba aktivt med kapitalet i verksamheten. Man får en lite mer välmående hyresgäst helt enkelt.

”visar att vi är en aktör att räkna med”

– När vi först lanserade plattformen visste vi att marknadsläget var utmanande och att vi har en tuff tid framför oss. Trots det har vi som nystartad aktör med ett nytt erbjudande på marknaden lyckats knyta till oss både kunder och hyresvärdar som anslutit sig till tjänsten. Det gick ganska långsamt inledningsvis men har sakta växt och nu har vi bara den senaste månaden fått flertalet kunder och med spännande samarbeten på gång som ger oss den viktiga kvalitetsstämpeln som visar vi är en aktör att räkna med, fortsätter Alexander.

”2024 ser otroligt lovande ut”

– Med det avslut vi fick på 2023 och redan efter ett par dagar på nya året som genererat ytterligare intäkter så ser 2024 otroligt lovande ut. Vi har haft en bra utvecklingsresa fram till idag då vi verkligen hunnit testa och anpassa vår plattform till både hyresvärden och hyresgästen för att skapa en så friktionsfri och värdeskapande process som möjligt. Nu tycker jag att vi har prickat helt rätt i vår produkt och skapat fler utvecklingsmöjligheter att ta tillvara på längs vägen.

– Vi siktar på att fylla på kassan med lite nytt kapital i syfte att utveckla bolaget mot ytterligare marknadsandelar i Sverige och skapa fler intäktsströmmar med helt unika produkterbjudanden i vår digitala plattform. Vi känns stabila och är på god väg, avslutar Alexander.