Nyheter

Hemnets Köparbarometer januari 2024

Av de tillfrågade fastighetsköparna som en del av Hemnets Köparbarometer i januari uppgav 28 procent att de tror att fastighetspriserna kommer att stiga under det kommande halvåret. 

Det är 5 procentenheter mer än i motsvarande undersökning i december. Andelen köpare som tror att priserna kommer att stiga är nu den högsta den varit sedan april 2022, månaden innan Riksbanken började höja styrräntan.

Samtidigt har andelen köpare som tror att fastighetspriserna kommer att minska sjunkit med 9 procentenheter. Från 31 procentenheter i december till 22 nu i januari. Sammantaget innebär det en nettoskillnad (skillnaden mellan de som tror på stigande och sjunkande priser) på +6 procentenheter. Det är 14 procentenheter mer än i december och för första gången sedan april 2022 tror fler köpare på att priserna stiger än sjunker.

Andel köpare som förväntar sig:

Stigande priser 27,8 procent (23,3 % föregående månad)

Sjunkande priser 22,1 procent (31,4 % föregående månad)

Oförändrade priser 50,1 procent (45,3 % föregående månad)

Prisförväntningarna bland köparna ökade framför allt i Stockholm. Stockholm är nu den region där prisförväntningarna är starkast, med en nettoskillnad på +15 procentenheter. Det kan jämföras med -7 procentenheter i december och är den högsta nivån sedan februari 2022.

I undersökningen uppgav 47 procent av de tillfrågade att de planerar att köpa en fastighet under det kommande halvåret. Detta är den högsta köpintentionen som registrerats under de sex år som undersökningen har gjorts.

Erik Holmberg, marknadsanalytiker på Hemnet, kommenterade:

– Detta är en betydande ökning av köparnas prisförväntningar. För första gången sedan centralbanken började höja styrräntan från noll i april 2022 tror fler köpare att fastighetspriserna kommer att öka än att minska. Att vi dessutom har rekordhöga köpintentioner ska också ses som ett positivt tecken på aktiviteten på marknaden. Köparna noterar att styrräntan nu troligen har nått en topp. Det tyder på en högre motivation att agera och förstärkte bilden av att perioden med fallande priser nu är över.

Diagram 

Hemnets Köparbarometer gick ut till 2 308 svarande mellan den 1 och 3 januari.