Nyheter

Alfix satsar stort på svenska marknaden

Det danska företaget Alfix satsar nu extra på den svenska marknaden med kvalitetsprodukter inom: flytspackel, tätskikt, fix och fog samt putsprodukter. Alla moderna klimat- och miljökrav ska tillgodoses, vilket Alfix självklart har stort fokus på.

Michael Svensson har anställts som teknisk specialist med uppgift att vara kunderna behjälplig med råd och dåd. Dessutom har Alfix anställt en produktkonsulent, som från böjan av december kan serva nuvarande och kommande kunder med både teknik och rätt produktval för projekten.

– Jag ska vara kunderna handgripligen behjälplig vid avancerade och krävande projekt, då Alfix ökar fokuset på marknaden för badanläggningar, badhus, bassänger och privata pooler. Jag ska bistå kunderna vid upphandling, i uppstartsskeden med utbildning på plats och vara en resurs under resans gång, säger Michael Svensson.

Alfix utvecklar, tillverkar och säljer produkter och system, som är anpassade för nutidens tuffa miljökrav samt användernas önskemål. Det handlar om traditionell plattsättning i nyproduktion och renovering, keramik både inom- och utomhus, och framöver kommer det att vara extra stort fokus på badanläggningar.

Alfix är ett danskt familjeägt företag grundat 1963, som funnits i Sverige i nästan 40 år, men som nu satsar på stor egen närvaro i kontakt med kunder och byggarbetsplatser. Alfix har löpande utvecklat produkter med fokus på montering av keramik. Utmärkande för Alfix har alltid varit god vidhäftning mot både keramik och underlag och tryggheten för användaren genom grundligt testade kvalitetsprodukter. Utvecklingen präglas av strävan efter hög kvalitet med hållbarhet som ett krav. Plattsättningsarbete utfört rätt från början ger få skador utan reklamationer och därmed god ekonomi långsiktigt.

– Klimatkraven ökar i byggbranschen och vi är redo med LCA-redovisning (livscykelanalyser) och EPD miljövarudeklarationer för de produkter vi tillhandahåller, säger Michael Svensson.

Alfix CO2-reducerade och Svanenmärkta produkt Alfix ProFix Plus är med sina fina egenskaper unik för branschen. Fler miljöanpassade och Svanenmärkta produkter är på väg till Alfix produktsortiment.

I Danmark har företaget under de senaste sju åren fokuserat på badanläggningar och ökat sin marknadsandel från tio till 70 procent.

– Nu är det dags att lyfta denna utveckling till Sverige på ett ödmjukt sätt. Vi har produkterna, kompetensen, erfarenheten och den lokala närvaron, säger Michael Svensson, som själv har lång erfarenhet som plattsättare, egenföretagare, tekniker och produktchef i stora företag och har arbetat 16 år i leverantörsledet.

www.alfix.com

På bilden: Trongårdskolen: Stort fokus ligger på badanläggningar.