Nyheter

Byggmaterialhandlarna kommenterar Riksrevisionens granskning av rot-avdraget

Riksrevisionen har i en granskningsrapport tittat på effekterna av rot-avdraget i Sverige.

– Det är bra att det sker en större genomgång av rot-avdragets effekter, säger Monica Björk vd på Byggmaterialhandlarna, som också betonar hur viktigt avdraget är för byggsektorn för att mildra de negativa effekterna av lågkonjunkturen.

I Riksrevisionens rapport pekar man på att hushållens efterfrågan av svarta hantverkstjänster har minskat relativt mycket, jämfört med perioden innan avdraget infördes.

Man trycker också på att det är svårt att bedöma omfattningen av svartarbete då det av naturliga skäl finns dåligt med statistik kring detta. Samtidigt som efterfrågan av svarta tjänster minskat genom rot avdraget hos privatpersoner menar riksrevisionen att förekomsten av svarta löner hos underleverantörerna istället ökar. Man menar också att arbetsutbudet i vissa fall inte påverkas, dvs att kunderna förmodligen hade köpt tjänsterna ändå, även om rot-avdraget inte funnits.

– Från Byggmaterialhandlarnas perspektiv är det viktigt att våra politiska partier fortsätter värna rot-avdraget. Dels för att rot-avdraget är ett etablerat system som har visat sig vara effektfullt för att minska svart arbetskraft i byggsektorn. Men också för att det skapar arbetstillfällen. Över 60 500 företag levererade rot-tjänster år 2022. Samma år köpte nästan 1,1 miljoner svenskar rot- tjänster för sammanlagt 11,2 miljarder kronor och det används fullt ut i Sveriges alla 290 kommuner. Just nu är det också utmärkt som en konjunkturregulator, som bidrar till att minska de negativa effekterna av lågkonjunkturen, avslutar Monica Björk.

I år taket på rot-avdraget 50 000 kronor per år. Efter 1 juli 2024 höjs taket tillfälligt till 75 000 kronor.

Läs rapporten i sin helhet: 

https://www.riksrevisionen.se/download/18.4db26ca718c624538e822648/1702628549792/RiR_2023_26_rapport.pdf