Nyheter

Fastighetsägarna MittNord: ”Investeringar på 1400 miljarder och 100.000 fler invånare väntar inte”

Text: Jens Pihlblad, näringspolitiskt ansvarig Fastighetsägarna MittNord.

Sverige befinner sig mitt i den gröna samhällsomvandlingens öga och industriernas rekryteringstakt begränsas när varken den ekonomiska kalkylen eller nuvarande regleringar ger rätt förutsättningar till fler bostäder.

Genom att ta vara på kvadrameterytorna i befintliga fastigheter där nuvarande regleringar på full takhöjd och krav på hiss, som idag begränsar möjligheterna till fler bostäder, kan förenklade byggregler skapa förutsättningar till fler bostäder snabbt.

Den gröna samhällsomvandlingen i norra Sverige står inför enorma satsningar kopplat till förnybar energi, elektrifiering och fossilfritt stål. Investeringar som i förlängningen kommer att förändra hela näringslivet. Newsec rapporterar om investeringar runt 1400 miljarder kronor i norr- och Västerbotten, förutsatt att det finns just bostäder att flytta till.

Vi behöver skapa långsiktigt hållbara lösningar för bostadsutvecklingen i Sverige, där ett införande av förenklande av byggregler bör ses som en naturlig del, samt fri hyressättning på nyproduktion en annan – men som en paketlösning till pilotområden där samhällsomvandlingen tagit fart och bostäder är en avgörande fråga för hela omställningen.

Tillsätter vi inte effektiva lösningar för bostadsbyggandet i Sverige, riskerar vi inte bara att möta ett skattebortfall för staten, utan vi kommer även ha svårt att bemanna de gröna industrierna i norra Sverige. Det är därför avgörande att prioritera de reformer som kommer ge den bästa effekten för att möta våra mest pressande utmaningar i modern tid.