Nyheter

Snö, hagel och vind: solcellstak kan förhindra skador

I tider med allt svårare väderförhållanden blir det allt viktigare med solcellssystem som kan stå emot dessa. Ett schweiziskt soltakssystem har utvecklats speciellt för detta ändamål och har nu certifierats med hagelskyddsklass 5.

Många vanliga solcellsanläggningar drabbas av allt kraftigare väderfenomen som snö, hagel och vind. Även konventionella takbeläggningar som tegelpannor eller plåt är knappast immuna mot kraftiga hagelskurar, vilket visades på många platser i Europa i somras.

– De energier som uppstår vid nedslaget av ett hagelkorn är enorma, säger Kay Blechschmidt, chef för testlaboratoriet på P+F Expert AG, och tillägger: Vi simulerar dessa energier 1:1 i vårt testlaboratorium med hjälp av konstgjorda iskulor.” Även soltaket ”Level” från den schweiziska solcellstillverkaren Megasol bombarderades med sådana iskulor.

– Hagelstenar med en diameter på 5 cm och en hastighet på 110 km/h avfyrades, förklarar Michael Reist, kommunikationschef på Megasol. Vi utvecklade solcellstaket ‘Level’ specifikt för att klara svåra väderförhållanden som kraftiga hagel, höga snölaster och vindsugkrafter.

Systemet bygger på solcellsmoduler av glas-glas-typ, som har en särskilt hög motståndskraft. Enligt tillverkaren uppnår solcellstaket ”Level” därmed den högsta hagelskyddsklassen 5.

Ett solcellstak är billigare än ett konventionellt tak
– Soltillägget” står bara för en dryg fjärdedel av kostnaderna för ett tak. Det innebär att detta ‘soltillägg’ redan är avskrivet efter några år. Efter det betalar solsystemet för taket, tillägger Reist. Solcellstaket ‘Level’ är därför billigare än ett konventionellt tak.
Den korta installationstiden och systemets enkelhet spelar också en stor roll för de låga kostnaderna. Systemet består av endast tre komponenter: solcellsmoduler, fästkrokar och korta tätningsskenor. Detta gör också systemet särskilt lätt att transportera.
Enligt Megasol är systemet tillgängligt i stora kvantiteter direkt från lagret i Deitingen, Solothurn (CH).
När det gäller komplicerade takytor säger Reist:
– Dessa kan också göras mycket kostnadseffektivt tack vare monteringsdelar tillverkade av aluminiumkompositpaneler.