Nyheter

LRF Östergötland: ”Asfalt och logistiklador ger oss inte mat på bordet”

”Livsmedelsproduktion från jordbruksmarker är grundläggande för att föda en befolkning. Utan mat och friskt vatten kan ingen av oss överleva. Det borde vara självklart men alla håller inte med.”

Det skriver Jeanette Blackert, ordförande LRF Östergötland i en debattartikel i Norrköpings Tidningar:

”Livsmedelsproduktion från jordbruksmarker är grundläggande för att föda en befolkning. Utan mat och friskt vatten kan ingen av oss överleva. Det borde vara självklart men alla håller inte med. Såväl politiker som tjänstemän i våra östgötska kommuner, med Linköping och Norrköping i spetsen, tror att det är logistiklador, asfalterade ytor och villamattor som är förutsättningen för liv.”

”Vid en kris eller ett krig skulle vi bara kunna försörja hälften av vår befolkning med egen livsmedelsproduktion. 50 procent av vår mat är importerad vilket motsvarar varannan matkasse eller tugga.”

”Ytterst kan man fråga sig vilka det är som våra politiker anser ska leva av hårdgjorda ytor. Att importera livsmedel innebär att människor på andra håll i världen blir utan. För varje hektar jordbruksmark som bebyggs i Östergötland ökar svälten i världen. Detta till trots att kommunerna själva antagit såväl FN:s agenda 2030 som både den nationella och regionala livsmedelsstrategin.”

Läs hela debattartikeln här:

https://nt.se/debatt/artikel/lrf-varfor-bygga-fangelse-pa-kommunens-allra-basta-akermark/jowxepql